SFS-EN 998-2:2016

Laastien spesifikaatiot. Osa 2: Muurauslaastit

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään vaatimukset muuraukseen, saumaukseen ja jälkisaumaukseen käytettäville tehdasvalmisteisille muurauslaasteille, joita käytetään muuratuissa seinissä, pilareissa ja väliseinissä (esim. rakennuksissa sekä maa- ja vesirakennuskohteissa puhtaaksimuurattuina ja rapattuina, kantavina tai ei-kantavina rakenteina).
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee tuoreen laastin ominaisuudet, jotka liittyvät työstettävyysaikaan, kloridipitoisuuteen, ilmapitoisuuteen, tiheyteen ja korjattavuusaikaan (vain ohutsaumalaasteille). Kovettuneille laasteille standardi määrittelee ominaisuudet, jotka liittyvät mm. puristuslujuuteen, tartuntalujuuteen ja tiheyteen. Nämä ominaisuudet määritetään erillisissä eurooppalaisissa standardeissa esitettyjen testimenetelmien mukaisesti.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Standardi sisältää myös tuotteen merkintävaatimukset.
Tämä eurooppalainen standardi koskee luvussa 3 määriteltyjä muurauslaasteja, lukuun ottamatta paikalla valmistettavia laasteja. Tätä standardia tai standardin osaa voidaan kuitenkin käyttää yhdessä paikalla valmistettuja laasteja koskevien soveltamisohjeiden ja kansallisten spesifikaatioiden kanssa.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for factory-made masonry mortars (bedding, jointing and pointing) for use in masonry walls, columns and partitions (e.g. facing and rendered masonry, load bearing or non-load bearing masonry structures for buildings and civil engineering works).
This European Standard defines for fresh mortar the performance related to workable life, chloride content, air content, density and correction time (for thin-layer mortar only). For hardened mortar it defines, e.g. performances related to compressive strength, bond strength, density measured according to the corresponding test methods contained in separate European Standards.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included.
This European Standard covers masonry mortars defined in Clause 3 with the exception of site made mortar. However, this European Standard or part of this European Standard may be used in conjunction with codes of application and national specifications covering site made mortar.
CENin julkaisupäivämäärä 2016-11-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-11-18
Tekninen komitea CEN/TC 125
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 008 Muuratut rakenteet CEN/TC 125 ja CEN/TC 250/SC 6
Toimialayhdyshenkilö Auli Lastunen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.10
90.021.40
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ tehdasvalmisteinen ominaisuuslaasti
AVCP-luokka 4 tehdasvalmisteinen reseptilaasti
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=495418

SFS-EN 997/AC:en

WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä vesilukolla

Standardin soveltamisala fi
Standardin soveltamisala en
CENin julkaisupäivämäärä 2012-07-18
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2012-08-13
Tekninen komitea CEN/TC 163
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 164 Vesijärjestelmät
Toimialayhdyshenkilö Tuire Tommila
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.140.70
90.061
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=193931

SFS-EN 998-1:2016

Laastien spesifikaatiot. Osa 1: Rappauslaastit ja tasoitteet

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi koskee epäorgaanisiin sideaineisiin perustuvia tehdasvalmisteisia rappauslaasteja/tasoitteita, jotka on tarkoitettu ulkokäyttöön (rappaus) ja sisäkäyttöön (tasoitus) seinissä, sisäkatoissa, pilareissa ja väliseinissä. Standardi sisältää määritelmät ja lopputuotteen toiminnalliset vaatimukset.
Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Standardi sisältää myös tuotteen merkintävaatimukset.
Standardi ei koske laasteja, joiden pääasiallinen aktiivinen sideaine on kalsiumsulfaatti.
Kalsiumsulfaattisideainetta voidaan kuitenkin käyttää lisäsideaineena yhdessä kalkin kanssa. Jos kalkki on pääasiallinen aktiivinen sideaine, tämä eurooppalainen standardi koskee ko. rappauslaastia/tasoitetta. Jos laastin pääasiallinen aktiivinen sideaine on kalsiumsulfaatti, laastia koskee standardi EN 13279.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske palonkestäviä tai akustisia erityisominaisuuksia sisältäviä laasteja, kantavien rakenteiden korjaamiseen tarkoitettuja laasteja eikä rakennusosien pintakäsittelyyn tarkoitettuja silotus- ja oikaisumateriaaleja, maaleja, pinnoitteita, orgaanisia ohutsaumarappauslaasteja/tasoitteita eikä tehdasvalmisteisia levyjä tai vastaavia (esim. kipsilevyjä).
Tämä eurooppalainen standardi koskee luvussa 3 määriteltyjä rappauslaasteja/tasoitteita lukuun ottamatta paikalla valmistettavia laasteja. Tätä eurooppalaista standardia tai standardin osia voidaan kuitenkin käyttää yhdessä paikalla valmistettuja laasteja koskevien soveltamisohjeiden ja kansallisten spesifikaatioiden kanssa.
Standardin soveltamisala en This European Standard is applicable to factory-made rendering/plastering mortars based on inorganic binders for external (rendering) and internal (plastering) use on walls, ceilings, columns and partitions. It contains definitions and final performance requirements.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard. The marking requirement for products covered by this European Standard is included.
It does not cover mortars where calcium sulphate binder is the principal active binding agent.
Calcium sulphate binder can be used as an additional binder together with air lime. If air lime is the principal active binding component, the rendering/plastering mortar is covered by this European Standard. If the calcium sulphate binder is the principal active binding component, the mortar is covered by EN 13279.
Special fire resistant- and acoustical mortars, mortars for structural repair and surface treatments of building elements such as materials for smoothing or trueing, paints, coatings, thin-layer organic renders/plasters and prefabricated units (e.g. plasterboards) are not dealt with in this European Standard.
This European Standard covers rendering/plastering mortars defined in Clause 3 with the exception of site-made rendering/plastering mortars. However, this European Standard or part of this European Standard may be used in conjunction with codes of application and national specifications covering site-made mortar.
CENin julkaisupäivämäärä 2016-11-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-11-18
Tekninen komitea CEN/TC 125
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 008 Muuratut rakenteet CEN/TC 125 ja CEN/TC 250/SC 6
Toimialayhdyshenkilö Auli Lastunen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.10
90.021.40
Lisätietoja AVCP-luokka 4 kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=495393

SFS-EN 997:en

WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä vesilukolla

Standardin soveltamisala fi
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies constructional and performance requirements together with test methods for close-coupled suites, one-piece and independent WC pans with integral trap used for personal hygiene manufactured from glazed ceramics or stainless steel.
This European Standard does not apply to squatting toilets, WC pans without integral trap or flushing cisterns as separate appliances.
In the case of independent WC pans, the associated flushing cisterns and pressure valves are covered by other standards and the reference to cisterns in this standard is related only to the definition and requirements of flushing volume.
In the case of close-coupled suites and one-piece WCs, this standard also specifies design, performance requirements and the test methods for designated flushing cisterns with flushing mechanisms, inlet valves and overflows. For these products, this standard covers flushing cisterns designed to be connected to drinking water installations inside buildings.
Before installation of WCs, EN 12056-2 and national requirements need to be taken into consideration.
CENin julkaisupäivämäärä 2012-02-29
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2012-03-26
Tekninen komitea CEN/TC 163
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 164 Vesijärjestelmät
Toimialayhdyshenkilö Tuire Tommila
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 90.061
91.140.70
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=183462

SFS-EN 877/A1/AC:en

Valurautaiset putket, yhteet ja tarvikkeet veden poistamiseen rakennuksista. Vaatimukset, testausmenetelmät ja laatuvakuutus

Standardin soveltamisala fi
Standardin soveltamisala en
CENin julkaisupäivämäärä 2008-01-30
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-03-03
Tekninen komitea CEN/TC 203
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 005 Valurautaputket
Toimialayhdyshenkilö Mika Vartiainen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 23.040.10
23.040.40
90.062
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=58636