STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 15381

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden tekemisessä Soveltamisstandardi...

SFS-EN 15382

Geoeristeet. Liikenneinfrastruktuurin rakenteissa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Soveltamisstandardi Standardin soveltamisala...

SFS-EN 13493

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kiinteän jätteen varastojen ja kaatopaikkojen rakentamisessa Soveltamisstandardi Standardin...

SFS-EN 13362

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kanavien rakentamisessa Soveltamisstandardi Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 13251:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Maanrakennustöissä, perustuksissa ja tukirakenteissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta...

SFS-EN 13257:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kaatopaikkojen rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet...

SFS-EN 13491

Geoeristeet. Tunneleiden ja maanalaisten tilojen rakentamisessa käytettäviltä nestetiiviiltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Sorttiavain...

SFS-EN 13492

Geoeristeet. Jätealtaiden, vastaanottoasemien ja vuotoa keräävien järjestelmien rakentamisessa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet...

SFS-EN 13361

Geoeristeet. Altaiden ja patojen rakentamisessa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Sorttiavain 13361 Standardin soveltamisala...

CEN/TC 189

CEN/TC 189