STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 54-25/AC:en

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en CENin julkaisupäivämäärä...

SFS-EN 777-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 777-2:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 777-3:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 777-4:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 778:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Laitetta ei ole varustettu...

SFS-EN 621:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laitteessa ei ole...

SFS-EN 671-1

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku Standardin soveltamisala fi Tässä...

SFS-EN 671-2

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 2: Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku Standardin soveltamisala fi Tässä...

SFS-EN 54-23:en

Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard...

SFS-EN 54-24

Paloilmoittimet. Osa 24: Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee...

SFS-EN 54-25:en

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard...

SFS-EN 54-3/A1:en

Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en To produce the Harmonization...

SFS-EN 54-3:en

Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard...

SFS-EN 54-5 + A1

Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään rakennuksiin...

SFS-EN 54-7:en

Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota Standardin...

SFS-EN 54-10:en

Paloilmoittimet. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard...

SFS-EN 54-11:en

Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the requirements...

SFS-EN 54-12:en

Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard...

SFS-EN 54-16

Paloilmoittimet. Osa 16: Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään...

SFS-EN 54-17:en

Paloilmoittimet. Osa 17: Oikosulkuerottimet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements,...

SFS-EN 54-18:en

Paloilmoittimet. Osa 18: Vaatimukset ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron välitinlaitteille Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 54-21

Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään...

SFS-EN 54-20/AC:en

Paloilmoittimet. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en CENin julkaisupäivämäärä 2008-11-19 SFS:n...

SFS-EN 331/A1:en

Manuaaliset palloventtiilit ja kartiomaiset tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en...

SFS-EN 331:en

Käsikäyttöiset palloventtiilit ja kartiomaiset tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen...

SFS-EN 416-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää...

SFS-EN 15322:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiliuosten ja fluksattujen bitumisten sideaineiden laatuvaatimukset Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 15381

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden tekemisessä Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 15382

Geoeristeet. Liikenneinfrastruktuurin rakenteissa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Standardin soveltamisala fi Tässä...

SFS-EN 15069:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden kokoonpanoissa käytettävät varoventtiilit metalliputkiasennuksiin Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 14716:en

Jännitetyt tekstiilikatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This document specifies the...

SFS-EN 14604

Palovaroittimet Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä asiakirja määrittelee testimenetelmien, suoritusarvojen sekä valmistajan ohjeiden...

SFS-EN 14604/AC:en

Palovaroittimet Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en CENin julkaisupäivämäärä 2008-10-22 SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-11-24...

SFS-EN 14339

Maanalaiset palopostit Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään seuraavanlaisia palon sammuttamiseen...

SFS-EN 14384

Maanpäälliset palopostit Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään seuraavanlaisia palon sammuttamiseen...

SFS-EN 14023:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Polymeeri-modifioitujen bitumien laatuvaatimukset Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This...

SFS-EN 13808:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Kationisten bitumiemulsioiden laatuvaatimukset Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European...

SFS-EN 13493

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kiinteän jätteen varastojen ja kaatopaikkojen rakentamisessa Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 13362

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kanavien rakentamisessa Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This document...

SFS-EN 13251:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Maanrakennustöissä, perustuksissa ja tukirakenteissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta...

SFS-EN 13257:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kaatopaikkojen rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet...

SFS-EN 1319:en

Kotikäyttöön tarkoitetut kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtaukseen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa puhaltimella varustetut...

SFS-EN 12591:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Tiebitumit. Laatuvaatimukset Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European Standard provides...

SFS-EN 12259-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Sprinkleri- ja vesivalelulaitteistojen komponentit. Osa 4: Vesimoottorihälytyslaitteet Standardin soveltamisala...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi määrittää vaatimukset...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi koskee savunhallintakanavia, jotka...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi koskee savunhallintapeltejä, jotka...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-9:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 9: Vaatimukset ja testimenetelmät erikoispaloilmaisimille Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en EN 1/prA1 covers all points...

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This standard applies to...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 54-22:2015

Paloilmoittimet. Osa 22: Palautuvat linjalämpöilmaisimet Sorttiavain 54 Standardin soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi koskee palautuvia...

SFS-EN 54-26:en

Paloilmoittimet. Osa 26: Häkäilmaisimet. Pisteilmaisimet Sorttiavain 54 Standardin soveltamisala Tuotenumero 377294 Standardointiryhmä SFS/SR 232...

SFS-EN 54-27:en

Paloilmoittimet. Osa 27: Kanavailmaisimet Sorttiavain 54 Standardin soveltamisala Tuotenumero 369231 Standardointiryhmä SFS/SR 232 Paloilmoittimet...

SFS-EN 54-28:en

Paloilmoittimet. Osa 28: Ei-palautuvat linjamaiset lämpöilmaisimet Sorttiavain 54 Standardin soveltamisala Tuotenumero 404535 Standardointiryhmä...

SFS-EN 54-29:en

Paloilmoittimet. Osa 29: Yhdistelmäilmaisimet. Pisteilmaisimet, joissa on optinen savuilmaisin ja lämpöilmaisin Sorttiavain 54 Standardin...

SFS-EN 54-30:en

Paloilmoittimet. Osa 30: Yhdistelmäilmaisimet. Pisteilmaisimet, joissa on häkä- ja lämpöilmaisin Sorttiavain 54 Standardin soveltamisala Tuotenumero...

SFS-EN 54-5:2017

Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet Sorttiavain 54 Standardin soveltamisala Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään...

SFS-EN 13491

Geoeristeet. Tunneleiden ja maanalaisten tilojen rakentamisessa käytettäviltä nestetiiviiltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Sorttiavain...

SFS-EN 13492

Geoeristeet. Jätealtaiden, vastaanottoasemien ja vuotoa keräävien järjestelmien rakentamisessa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet...

SFS-EN 13361

Geoeristeet. Altaiden ja patojen rakentamisessa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Sorttiavain 13361 Standardin soveltamisala...

SFS

SFS