STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 10025-1

tammi 31, 2023 | CEN/TC 459, METSTA, Standardit

Kuumavalssatut rakenneteräkset. Osa 1: Yleiset tekniset toimitusehdot

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi 1.1 Tämä eurooppalainen standardi määrittelee kuumavalssattujen rakenneterästen vaatimukset levytuotteille ja pitkille tuotteille (ks. kohta 3) pois lukien putkipalkit ja putket. Tämän eurooppalaisen standardin osassa 1 määritellään yleiset tekniset
toimitusehdot.
Rakenneteräksiä koskevat vaatimukset esitetään tämän eurooppalaisen standardin seuraavissa osissa:
Osa 2: Seostamattomat rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 3: Normalisoidut ja normalisointivalssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 4: Termomekaanisesti valssatut hitsattavat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 5: Ilmastokorroosiota kestävät rakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot
Osa 6: Nuorrutetut lujat hienoraerakenneteräkset. Tekniset toimitusehdot.
Tämän eurooppalaisen standardin mukaiset teräkset on tarkoitettu käytettäviksi hitsatuissa, pultatuissa ja niitatuissa rakenteissa.
1.2 Tämä eurooppalainen standardi ei koske pinnoitettuja tuotteita eikä kohdassa Kirjallisuus lueteltujen standardien tai standardiehdotusten mukaisia yleiseen rakennekäyttöön tarkoitettuja terästuotteita.

Standardin soveltamisala en 1.1 This document specifies requirements for flat and long products (see Clause 3) of hot rolled structural
steels excluding structural hollow sections and tubes. Part 1 of this document specifies the general delivery
conditions.
The specific requirements for structural steels are given in the following Parts:
Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
Part 4: Technical delivery conditions for thermomechanical rolled weldable fine grain structural steels
Part 5: Technical delivery conditions for structural steels with improved atmospheric corrosion resistance
Part 6: Technical delivery conditions for flat products of high yield strength structural steels in the quenched
and tempered condition
The steels specified in this document are intended for use in welded, bolted and riveted structures.
1.2 This document does not apply to coated products or to steel products for general structural
applications in accordance with the standards and draft standards listed in the Bibliography.
CENin julkaisupäivämäärä 2004-11-10
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2004-12-21
Tekninen komitea CEN/TC 459
Toimialayhteisö METSTA
Standardointiryhmä METSTA/SR 900 Teräkset ja aineenkoetus
Toimialayhdyshenkilö Mika Vartiainen
Tuoteryhmät 77.140.10
77.140.50
90.021.20
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=3292
SFS-EN 10025-1