STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 124-3

tammi 18, 2023 | CEN/TC 165, METSTA, Standardit

Hulevesi- ja viemärikaivojen kansistot ajoneuvo- ja jalankulkualueille. Osa 3: Teräksestä tai alumiiniseoksesta tehdyt hulevesi- ja viemärikaivon kansistot

Sorttiavain 124
Standardin soveltamisala Tätä eurooppalaista standardia voidaan soveltaa jalankulku- ja ajoneuvoalueiden tavallisesta hiiliteräksestä, ruostumattomasta teräksestä ja alumiiniseoksesta, yhdessä betonin kanssa tai ei, tehtyjen hulevesi- ja viemärikaivojen kansistoille aina vapaan aukon kokoon 1 000 mm asti.
Tätä standardia voidaan soveltaa viemäri- ja hulevesikaivon kansistoille, jotka on tarkoitettu käytettäväksi
— alueilla, joilla voivat liikkua ainoastaan jalankulkijat ja polkupyöräilijät (ainakin luokka A 15)
— jalankulkualueilla ja vastaavilla alueilla, autojen pysäköintialueilla tai pysäköintikansilla (ainakin luokka B 125)
— kadunvarsien hulevesikouruissa, jotka jalkakäytävän reunasta mitattuna ulottuvat enintään 0,5 metriä ajoradalle ja enintään 0,2 m jalankulkualueelle (ainakin luokka C 250)
— teiden ajoradoilla (mukaan lukien kävelykadut), vahvistetuilla pientareilla ja pysäköintialueilla kaikenlaisille ajoneuvoille (ainakin luokka D 400)
— alueilla, joihin kohdistuu suuria pyöräkuormia, esim. telakat, lentokoneiden kiitoradat (ainakin luokka E 600)
— alueilla, joihin kohdistuu erityisen suuria pyöräkuormia, esim. lentokoneiden kiitoradat (luokka F 900).
Tätä eurooppalaista standardia ei voida soveltaa yksinään, vaan yhdessä standardin EN 124-1 kanssa. Standardissa annetaan ohjeita teräksestä tai alumiiniseoksesta tehtyjen kansien/ritilöiden ja kehysten yhdistelemiseksi standardien EN 124-2, EN 124-4, EN 124-5 tai EN 124-6 mukaisten materiaalien kanssa.
Tämän standardin mukaisten viemäri- ja hulevesikaivon kansistojen valmistus on rajoitettu metallilevyistä, -nauhoista tai -tangoista tai valssatusta tai puristetusta metalliprofiilista tehtyjen rakenneosien kylmämuovaukseen, mekaaniseen liittämiseen puristamalla tai yhdistämiseen hitsaamalla.
Tätä standardia ei voida soveltaa
— ajoradoilla (luokka D 400) ja alueilla, joihin kohdistuu suuria pyöräkuormia (luokat E 600 ja F 900) käytettäviksi tehdyille alumiinilattialevyistä valmistetuille viemäri- ja hulevesikaivon kansistoille
— ajoradoille tai vahvistetuille pientareille asennetuille luokan D 400 koverille ritilöille eikä luokan F 900 ja E 600 koverille ritilöille
— standardin EN 1433 mukaisille tehdasvalmisteisille ritilällisille/kannellisille viemäröintikouruille
— rakennusten lattiakaivoille ja kattoviemäreille, jotka on määritelty standardissa EN 1253 (kaikki osat)
— pintalaatikoille.
Tuotenumero 415293
Standardointiryhmä METSTA/SR 165 Viemäröintitekniikka
CENin julkaisupäivämäärä 2015-06-10
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-08-10
Tekninen komitea CEN/TC 165
Toimialayhteisö METSTA
Toimialayhdyshenkilö Tuire Tommila
Tuoteryhmät 93.080.30
90.910
Soveltamisstandardit
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=415293
SFS-EN 124-3