STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 12602:2016

tammi 31, 2023 | CEN/TC 177, RTT, Standardit

Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistetut raudoitetut elementit

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistettuja raudoitettuja elementtejä, joita käytetään rakennuksissa
a) rakenteellisina elementteinä:
b) ei-rakenteellisina elementteinä:
Niiden rakennusosien tyypistä ja aiotusta käyttötarkoituksesta riippuen, joissa elementtejä käytetään, elementtejä voidaan käyttää – kantavuuden ja verhouksen lisäksi – parantamaan palonkestävyyttä, ääneneristävyyttä ja lämmöneristävyyttä tämän eurooppalaisen standardin kyseeseen tulevien kohtien mukaisesti.
Tämän standardin mukaiset elementit on tarkoitettu käytettäviksi pääasiassa ei-dynaamisille kuormituksille, ellei tämän eurooppalaisen standardin kyseeseen tulevissa kohdissa ole esitetty dynaamista kuormitusta koskevia erityisiä toimenpiteitä.
Termi ”raudoitettu” viittaa raudoitukseen, jota käytetään sekä rakenteellisissa että ei-rakenteellisissa tarkoituksissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei käsittele
— sääntöjä, jotka liittyvät elementtien käyttöön rakenteissa
— liitoksia (lukuun ottamatta niiden lujuutta ja palonkestävyyden tiiviyskriteeriä E)
— kiinnikkeitä
— ulkopintana käytettävien elementtien pinnoittamista, esim. päällystämistä laatoituksella.
HUOM. Höyrykarkaistusta kevytbetonista valmistettuja raudoitettuja elementtejä voidaan käyttää meluesteinä, jos ne suunnitellaan täyttämään myös standardissa EN 14388 esitetyt vaatimukset.

Standardin soveltamisala en This European Standard is for prefabricated reinforced components of autoclaved aerated concrete to be used in building construction for:
a) Structural elements:
– loadbearing wall components;
– retaining wall components;
– roof components;
– floor components;
– linear components (beams and piers).
b) Non-structural elements:
– non-loadbearing wall components (partition walls);
– cladding components (without fixtures) intended to be used for external facades of buildings;
– small box culverts used to form channels for the enclosure of services;
– components for noise barriers.
Depending on the type and intended use of elements for which the components are utilized, the components can be applied – in addition to their loadbearing and encasing function – for purposes of fire resistance, sound insulation and thermal insulation indicated in the relevant clauses of this European Standard.
Components covered by this standard are only intended to be subjected to predominantly non-dynamic actions, unless special measures are introduced in the relevant clauses of this European Standard.
The term ”reinforced” relates to reinforcement used for both structural and non-structural purposes.
This European Standard does not cover:
– rules for the application of these components in structures;
– joints (except their strength and integrity E of resistance to fire);
– fixtures;
– finishes for external components, such as tiling.
NOTE AAC components may be used in noise barriers if they are designed to fulfil also the requirements of EN 14388.
CENin julkaisupäivämäärä 2016-09-28
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-10-07
Tekninen komitea CEN/TC 177
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 014 Kevytbetonielementit CEN/TC 177
Toimialayhdyshenkilö Kari Silvennoinen
Tuoteryhmät 91.100.30
90.021.10
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ rakenteelliset käyttökohteet
AVCP-luokka 4 ei-rakenteelliset ja puolirakenteelliset käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=584054
SFS-EN 12602:2016