STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 12899-3

tammi 25, 2023 | CEN/TC 226, Standardit, VAYLA

Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 3: Reunapaalut ja heijastimet

Standardin soveltamisala fi Standardin SFS-EN 12899 tämä osa 3 määrittelee liikennettä palvelevilla alueilla käytettäville uusille reunapaaluille ja heijastimille erillisinä tai paalun ja heijastimen yhdistelminä asetettavat vaatimukset.
Se käsittää ominaisuuksia koskevat vaatimukset ja testimenetelmät.
Kolorimetriset ja heijastusominaisuudet on määritelty ottaen huomioon CIE:n suositukset.
Rakenteelliset vaatimukset koskevat paalujen ominaisuuksia sekä staattisen että dynaamisen kuormituksen alaisena.
Käyttöturvallisuus ja sen osana törmäysturvallisuus on otettu huomioon.
Pitkäaikaiskestävyyden määrittelemiseksi tämä standardi ilmoittaa kullekin ominaisuudelle tason, jonka yläpuolella ominaisuuden tulee olla luonnollisen säälle altistamisen jälkeen.
Reunapaalujen ja heijastimien värien käytön, mittojen ja toleranssien suhteen vaatimuksia ei aseteta.
Standardin soveltamisala en This Part 3 of EN 12899 specifies requirements for new delineator posts and for new retroreflectors as separate products or combined together to be used in traffic circulation areas.
It covers performance requirements and test methods.
Colorimetric and retroreflective properties are specified taking into account CIE recommendations.
Structural requirements include performance under static and dynamic loading.
Provision is made for safety in use, including vehicle impact.
To define durability this standard also includes performance levels to be maintained after natural weathering exposure.
No requirements are given for the use of colours, dimensions and tolerances of delineator posts and retroreflectors.
CENin julkaisupäivämäärä 2007-11-07
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-01-21
Tekninen komitea CEN/TC 226
Toimialayhteisö VAYLA
Standardointiryhmä VÄYLÄ/SR 3 Tien laitteet
Toimialayhdyshenkilö Sami Petäjä
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 93.080.30
90.072
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=109735
SFS-EN 12899-3