STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13043 + AC

tammi 25, 2023 | CEN/TC 154, RTT, Standardit

Kiviainekset teiden, lentokenttien ja muiden liikennöityjen alueiden asfalttimassoihin ja pintauksiin

Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittää ominaisuudet kiviaineksille ja fillerikiviaineksille, jotka on valmistettu luonnonkiviaineksista, keinokiviaineksista tai uusiokiviaineksista ja joita käytetään bitumilla sidottuina tai pinnoitteena teissä, lentokentillä ja muilla liikennöidyillä alueilla. Tämä standardi ei kata uudelleen käyttöön otettujen bitumilla sidottujen kiviainesten käyttöä.
Tämä eurooppalainen standardi mahdollistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamisen tähän eurooppalaiseen standardiin.
HUOM. 1 Tämän eurooppalaisen standardin vaatimukset perustuvat kiviainestyypeistä vakiintuneilla käyttötavoilla saatuihin kokemuksiin. Varovaisuutta tulee noudattaa kun käsitellään kiviaineksia esiintymistä, joista ei ole tällaista käyttökokemusta, esim. uusiokiviainekset, jotka perustuvat tiettyihin teollisiin sivutuotteisiin. Sellaiset kiviainekset, jotka vastaavat tämän eurooppalaisen standardin kaikkia vaatimuksia, voivat omata muita ominaisuuksia, jotka eivät sisälly mandaattiin M 125 ja jotka eivät päde suurimpaan osaan kiviaineksia, joilla on vakiintunut käyttö. Niiden käyttökelpoisuutta voidaan tarvittaessa arvioida käyttöpaikalla vallitsevien vaatimusten mukaan.
HUOM. 2 Kevytkiviainesten ominaisuudet on määritetty standardissa prEN 13055-2.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the properties of aggregates and filler aggregates obtained by processing natural or manufactured or recycled materials for use in bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas. This standard does not cover the use of reclaimed bituminous mixtures.
It provides for the evaluation of conformity of the products to this European Standard.
NOTE 1 The requirements in this European Standard are based upon experience with aggregate types with an established pattern of use. Care should be taken when considering the use of aggregates from sources with no such pattern of use, e.g., recycled aggregates and aggregates arising from certain industrial by-products. Such aggregates, which should comply with all the requirements of this European Standard, could have other characteristics not included in Mandate M 125 that do not apply to the generality of aggregates types with an established pattern of use and when required, provisions valid at the place of use can be used to assess their suitability.
NOTE 2 Properties for lightweight aggregates are specified in prEN 13055-2.
CENin julkaisupäivämäärä 2002-09-11
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2003-03-31
Tekninen komitea CEN/TC 154
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 011 Kiviainekset CEN/TC 154
Toimialayhdyshenkilö Tuuli Kunnas
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.15
90.011.20
93.080.20
Lisätietoja Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 2+ sovelletaan seuraaviin kiviaineksiin seuraavissa käyttökohteissa Suomessa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten katsotaan olevan korkeat:
1) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonikiviainekset ja kevytkiviainekset
2) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit
3) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset
4) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit
5) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset sekä
6) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit.

Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 4 sovelletaan seuraaville kiviaineksille seuraavissa käyttökohteissa Suomessa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten ei katsota olevan korkeat:
1) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien, käytettävät betonikiviainekset
2) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainekset
3) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien, käytettävät betonin fillerikiviainekset
4) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainesfillerit
5) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin sekä kantavien ja ei-kantavien rakenteiden tasauslaasteihin, tasoitelaasteihin ja rappauslaasteihin käytettävät laastikiviainekset ja laastin fillerikiviainekset
6) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainekset
7) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainesfillerit sekä
8) piha-alueilla käytettävät asfaltti- ja pintauskiviainekset, asfaltti- ja pintauskevytkiviainekset, asfaltin ja asfaltinpintauksen fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit, sitomattomien ja hydraulisesti sidottujen rakenteiden kiviainekset ja kevytkiviainekset sekä suojakivet.

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=5678
SFS-EN 13043 + AC