STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13139 + AC

tammi 31, 2023 | CEN/TC 154, RTT, Standardit

Laastikiviainekset

Soveltamisstandardi SFS 7040:2016, SFS 7040:2022
Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee ominaisuudet kiviainekselle ja fillerikiviainekselle, jotka on valmistettu luonnonkiviaineksesta, keinokiviaineksesta tai uusiokiviaineksesta tai näiden seoksista ja joita käytetään laasteissa, joita ovat
esim.
a) muurauslaasti
b) lattioiden tasauslaasti
c) sisäseinien pinnoitukseen käytettävä tasoitelaasti
d) ulkoseinien rappauslaasti
e) erityiset pohjustusmateriaalit
f) korjauslaasti
g) juotoslaasti
käytettäessä rakennuksissa sekä maa- ja vesirakentamisessa.
Tämä standardi ei koske fillerikiviaineksia, joita käytetään osa-aineena sementissä tai muuna kuin reagoimattomana fillerikiviaineksena laasteissa tai kiviaineksia, joita käytetään teollisuuslattioiden pintakerroksessa.
Standardi mahdollistaa tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän eurooppalaisen standardin suhteen.
HUOM. 1 Tämän eurooppalaisen standardin vaatimukset perustuvat kiviainestyypeistä vakiintuneilla käyttötavoilla saatuihin kokemuksiin. Varovaisuutta tulee noudattaa, kun käsitellään kiviaineksia esiintymistä, joista ei ole tällaista käyttökokemusta, esim. uusiokiviaines ja kiviainekset, jotka perustuvat tiettyihin teollisuuden sivutuotteisiin. Sellaiset kiviainekset, jotka vastaavat tämän eurooppalaisen standardin kaikkia vaatimuksia, voivat omata muita ominaisuuksia, jotka eivät sisälly mandaattiin M 125 ja jotka eivät päde suurimpaan osaan kiviaineksia, joilla on vakiintunut käyttö. Niiden käyttökelpoisuutta voidaan tarvittaessa arvioida käyttöpaikalla vallitsevien säädösten mukaan.
HUOM. 2 Kevytkiviaineksen ominaisuudet on määritelty standardissa EN 13055-1.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the properties of aggregates and filler aggregates obtained by processing natural, manufactured or recycled materials and mixtures of these aggregates for use in mortar, e.g.,
a) masonry mortar,
b) floor/screed mortar,
c) surfacing of internal walls (plastering mortar),
d) rendering of external walls,
e) special bedding materials,
f) repair mortar,
g) grouts,
for buildings, roads and civil engineering works.
This standard does not cover filler aggregates to be used as a constituent in cement or as other than inert filler aggregates for mortars or aggregates to be used in the surface layer of industrial floors.
It provides for the evaluation of conformity of the products to this European Standard.
NOTE 1 The requirements in this European Standard are based upon experience with aggregate types with an established pattern of use. Care should be taken when considering the use of aggregates from sources with no such pattern of use, e.g., recycled aggregates and aggregates arising from certain industrial by-products. Such aggregates, which should comply with all the requirements of this European Standard, could have other characteristics not included in Mandate M 125 that do not apply to the generality of aggregates types with an established pattern of use and when required, provisions valid at the place of use can be used to assess their suitability.
NOTE 2 Properties for lightweight aggregates are specified in prEN 13055-1.
CENin julkaisupäivämäärä 2002-05-08
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2002-11-11
Tekninen komitea CEN/TC 154
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 011 Kiviainekset CEN/TC 154
Toimialayhdyshenkilö Tuuli Kunnas
Tuoteryhmät 91.100.15
90.011.20
Lisätietoja Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 2+ sovelletaan seuraaviin kiviaineksiin seuraavissa käyttökohteissa Suomessa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten katsotaan olevan korkeat:
1) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonikiviainekset ja kevytkiviainekset
2) jännebetonirakenteissa sekä kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit
3) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset
4) kantavien rakenteiden muurauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit
5) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastikiviainekset ja kevytkiviainekset sekä
6) juotoslaasteissa ja korjauslaasteissa käytettävät laastin fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit.

Komission päätöksessä esitettyä vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelyä 4 sovelletaan seuraaville kiviaineksille seuraavissa käyttökohteissa Suomessa, joissa kiviainesten turvallisuusvaatimusten ei katsota olevan korkeat:
1) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien, käytettävät betonikiviainekset
2) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainekset
3) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa sekä betonituotteissa, betoniputket mukaan lukien, käytettävät betonin fillerikiviainekset
4) ei-kantavissa betoni- ja teräsbetonirakenteissa käytettävät betonin kevytkiviainesfillerit
5) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin sekä kantavien ja ei-kantavien rakenteiden tasauslaasteihin, tasoitelaasteihin ja rappauslaasteihin käytettävät laastikiviainekset ja laastin fillerikiviainekset
6) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainekset
7) ei-kantavien rakenteiden muurauslaasteihin käytettävät kevytkiviainesfillerit sekä
8) piha-alueilla käytettävät asfaltti- ja pintauskiviainekset, asfaltti- ja pintauskevytkiviainekset, asfaltin ja asfaltinpintauksen fillerikiviainekset ja kevytkiviainesfillerit, sitomattomien ja hydraulisesti sidottujen rakenteiden kiviainekset ja kevytkiviainekset sekä suojakivet.

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=5854
SFS-EN 13139 + AC