STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13163 + A1

tammi 25, 2023 | CEN/TC 88, RTT, Standardit

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset paisutetut polystyreenituotteet (EPS). Tuotestandardi

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset tehdasvalmisteisille jäykillä tai joustavilla pinnoitteilla pinnoitetuille tai pinnoittamattomille paisutetuille polystyreenituotteille, joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Tuotteet valmistetaan levyinä, rullina tai muunlaisina (tasainen, viistetty, huullettu, hammastettu ja uritettu jne.).
Tämän eurooppalaisen standardin mukaisia tuotteita käytetään myös ääneneristykseen, esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja metalliohutlevypintaisissa sandwich-elementeissä. Näiden tuotteiden muodostaman järjestelmän ominaisuuksia ei käsitellä tässä standardissa.
Tässä eurooppalaisessa standardissa kuvataan tuoteominaisuudet sisältäen menettelyt testaukselle, vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja merkinnälle.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele tuotteen tietylle ominaisuudelle vaadittua luokkaa tai vaatimustasoa osoittaakseen sen soveltuvuutta tiettyyn käyttökohteeseen. Käyttökohteen vaaditut luokat ja vaatimustasot annetaan määräyksissä tai ei-ristiriitaisissa standardeissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske tuotteita, joiden ilmoitettu lämmönvastus on pienempi kuin 0,25 m2 · K/W tai ilmoitettu lämmönjohtavuus 10 °C:ssa suurempi kuin 0,060 W/(m · K).
Tämä eurooppalainen standardi ei koske paikalla tehtyjä eristetuotteita (jotka kuuluvat standardiehdotusten FprEN 16025-1 ja -2 soveltamisalaan), rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja lämmöneristetuotteita (jotka kuuluvat standardin EN 14309 soveltamisalaan), maa- ja vesirakentamiseen tarkoitettuja lämmöneristetuotteita (jotka kuuluvat standardin EN 14933 soveltamisalaan) eikä palkkiharkkolaatastoihin tarkoitettuja lämmöneristetuotteita (jotka kuuluvat standardin EN 15037-4 soveltamisalaan).
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the requirements for factory made products of expanded polystyrene, with or without facings or coatings, which are used for the thermal insulation of buildings. The products are manufactured in the form of boards or rolls or other preformed ware.
This European Standard specifies product characteristics and includes procedures for testing, evaluation of conformity, marking and labelling.
Products covered by this European Standard are also used for sound insulation and in prefabricated thermal insulation systems and composite panels; the performance of systems incorporating these products is not covered.
This European Standard does not specify the required class or level of a given property to be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The classes and levels required for a given application are to be found in regulations or non conflicting standards.
Products with a declared thermal resistance lower than 0,25 m2?K/W or a declared thermal conductivity at 10 °C greater than 0,060 W/(m•K) are not covered by this European Standard.
CENin julkaisupäivämäärä 2015-02-18
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-03-16
Tekninen komitea CEN/TC 88
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 005 Lämmöneristys CEN/TC 88
Toimialayhdyshenkilö Peter Lind
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.60
90.013
Lisätietoja CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden arviointi esitetään viitestandardissa EN 13172 Lämmöneristetuotteet – Vaatimustenmukaisuuden arviointi

AVCP luokka 1: palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun palosuojakäsittely)

AVCP luokka 3: palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun ei palosuojakäsittelyä, sekä luokat D ja E); käyttökohteet, joita eivät koske AoC-luokat 1 ja 4

AVCP luokka 4: palokäyttäytymistä ei tarvitse testata

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=403048
SFS-EN 13163 + A1