STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13168 + A1

tammi 25, 2023 | CEN/TC 88, RTT, Standardit

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset lastuvillatuotteet (WW). Tuotestandardi

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset tehdasvalmisteisille pinnoitetuille tai pinnoittamattomille lastuvillatuotteille, joita käytetään rakennusten lämmöneristämiseen. Tuotteet valmistetaan levyinä.
Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset myös tehdasvalmisteisille monimateriaalisille tuotteille, jotka on valmistettu lastuvillasta ja muista lämmöneristetuotteista.
Tässä eurooppalaisessa standardissa kuvataan tuoteominaisuudet sisältäen menettelyt testaukselle, vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja merkinnälle.
Tämän eurooppalaisen standardin mukaisia tuotteita käytetään myös esivalmisteisissa lämmöneristysjärjestelmissä ja monimateriaalisissa eristetuotteissa. Näiden tuotteiden muodostaman järjestelmän ominaisuuksia ei käsitellä tässä standardissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele tuotteen tietylle ominaisuudelle vaatimustasoa osoittaakseen sen soveltuvuutta tiettyyn käyttökohteeseen. Käyttökohteen vaatimustasot annetaan määräyksissä tai ei-ristiriitaisissa standardeissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske tuotteita, joiden ilmoitettu lämmönvastus on pienempi kuin 0,15 m2·K/W tai ilmoitettu lämmönjohtavuus suurempi kuin 0,100 W/(m·K) 10 °C:ssa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske paikalla tehtyjä eristetuotteita eikä rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön tarkoitettuja lämmöneristetuotteita.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the requirements for factory made wood wool (WW) products, with or without facings or coatings, which are used for the thermal insulation of buildings. The products are manufactured in the form of boards or slabs.
This European Standard also specifies the requirements for the factory made composite products, made from wood wool in combination with other insulation materials.
This European Standard describes product characteristics and includes procedures for testing, evaluation of conformity, marking and labelling.
Products covered by this European Standard are also used in prefabricated thermal insulation systems and composite panels; the performance of systems incorporating these products is not covered.
This standard does not specify the required level of a given property to be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The levels and classes required for a given application are to be found in regulations or non-conflicting standards.
Products with a declared thermal resistance lower than 0,15 m2?K/W or a declared thermal conductivity greater than 0,100 W/(m?K) at 10 °C are not covered by this standard.
This European Standard does not cover in situ insulation products and products intended to be used for the insulation of building equipment and industrial installations.
CENin julkaisupäivämäärä 2015-02-18
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-03-16
Tekninen komitea CEN/TC 88
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 005 Lämmöneristys CEN/TC 88
Toimialayhdyshenkilö Peter Lind
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.60
90.013
Lisätietoja CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden arviointi esitetään viitestandardissa EN 13172 Lämmöneristetuotteet – Vaatimustenmukaisuuden arviointi.

AVCP luokka 1 palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun palosuojakäsittely)

AVCP luokka 3 palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun ei palosuojakäsittelyä, sekä luokat D ja E); käyttökohteet, joita eivät koske AoC-luokat 1 ja 4

AVCP luokka 4 palokäyttäytymistä ei tarvitse testata

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=403042
SFS-EN 13168 + A1