STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13241:2003 + A2:2016

tammi 31, 2023 | CEN/TC 33, RTT, Standardit

Teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallin ovet ja portit. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet

Soveltamisstandardi SFS 7041:2019
Standardin soveltamisala fi 1 |A2> Soveltamisala
1.1 Yleistä
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään toiminnalliset ominaisuudet (lukuun ottamatta palonkestävyys- ja savun- hallintaominaisuuksia), jotka koskevat teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovia, autotallin ovia ja portteja sekä puomeja. Standardin soveltamisalaan kuuluvat ovet, portit ja puomit on tarkoitettu asennettaviksi alueille, joilla ihmiset liikkuvat, ja niiden pääasiallinen käyttötarkoitus on tavaroiden ja ajoneuvojen ja niiden mukana seuraavien tai niitä ajavien henkilöiden turvallinen kulku teollisuus-, liike- ja toimistorakennuksissa sekä asuinrakennuksissa.

Standardin EN 16034 soveltamisalaan kuuluvat teollisuus-, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovien sekä autotallin ovien ja porttien palonkestävyys- ja/tai savunhallintaominaisuudet.

Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat myös liikerakennusten ovet kuten kaupoissa käytettävät rulo-ovet/rullakalterit, jotka on tarkoitettu pääasiassa henkilöiden eikä ajoneuvojen tai tavaroiden kulkua varten.

Näissä ovissa voi olla ovilehteen sijoitettuja kulkuovia, jotka kuuluvat myös tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan.

Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat ovet, portit ja puomit voivat olla käsi- tai konekäyttöisiä.

Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan ei kuulu ovien, porttien ja puomien käyttö ympäristössä, jossa sähkö- magneettiset häiriöt ovat standardissa EN 61000-6-3 määritellyn alueen ulkopuolella.

1.2 Rajaukset
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu tuotteet, jotka on suunniteltu erilaiseen käyttöön: — sulkuportit eikä telakan portit — hissien ovet — ajoneuvojen ovet — panssariovet — eläinten tilojen ovet — teatterien tekstiiliesiriput — vaakasuunnassa avautuvat standardin EN 16361 mukaiset konekäyttöiset käyntiovet — pyöröovet (kaiken kokoiset) — rautatiepuomit — vain ajoneuvoille tarkoitetut puomit. Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu ovien radiolaitteet. Jos käytetään radio-ohjauslaitetta, olisi sovellettava myös asianomaisia ETSI-standardeja.

Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole erityisvaatimuksia oville, jotka liikkuvat varastoituneen ihmisvoiman vaikutuksesta, esim. manuaalisesti jännitettyjen jousien avulla.

Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole poistumisteiden ovia koskevia erityisvaatimuksia. Teollisuus-, liike- ja toimisto- rakennusten sekä autotallin ovien ovilehteä ei tavallisesti voida avata turvallisesti ja helposti niiden koon, painon ja/tai toimintatavan vuoksi.

Konekäyttöisten ovien ja porttien meluhaittojen ei katsota olevan merkittävä vaara. Tämän takia tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole mitään melua koskevia erityisvaatimuksia konedirektiiviin liittyen.
1.3 Erityiskäyttökohteet
Tätä eurooppalaista standardia tulisi soveltaa myös niihin konekäyttöisiin oviin, jotka on tehty lisäämällä asennettuun käsi- käyttöiseen oveen käyttökoneisto ko. vaatimusten mukaisesti.


Standardin soveltamisala en 1.1 General
This European Standard specifies the safety and performance requirements, except resistance to fire and smoke control characteristics, for industrial, commercial, garage doors and gates and barriers, intended for installation in areas in the reach of persons, and for which the main intended uses are giving safe access for goods and vehicles accompanied or driven by persons in industrial, commercial or residential premises.
Fire resisting and/or smoke control characteristics for industrial, commercial, garage doors and gates are covered by EN 16034.
This European Standard also covers commercial doors such as rolling shutters and rolling grilles used in retail premises which are mainly provided for the access of persons rather than vehicles or goods.
These doors can include pass doors incorporated in the door leaf which are also covered by this European Standard.
These devices can be manually or power operated.
This European Standard does not cover operation in environments where the electromagnetic disturbances are outside the range of those specified in EN 61000 6 3.
1.2 Exclusions
This European Standard does not apply to the following which are intended for a different use:
– lock gates and dock gates;
– doors on lifts;
– doors on vehicles;
– armoured doors;
– doors mainly for the retention of animals;
– theatre textile curtains;
– horizontally moving power operated doors mainly intended for pedestrian use in accordance with EN 16361;
– revolving doors of any size;
– railway barriers;
– barriers used solely for vehicles.
This European Standard does not cover the radio part of doors. If a radio operating device is used, the relevant ETSI standards should be applied in addition.
This European Standard does not contain any specific requirement for doors which are moving because of energy stored by dedicated means from human power such as manually tensioned springs.
This European Standard does not contain any specific requirements for doors on escape routes. The ability to open the door leaf safely and easily cannot normally be achieved by industrial, commercial and garage doors due to size, weight and/or mode of operation.
The noise emission of powered doors and gates is not considered to be a relevant hazard. Therefore this European Standard does not contain any specific requirements on noise in relation to the Machinery Directive.
1.3 Specific applications
This European Standard should also apply to power operated doors which have been created by the addition of power operation to an installed manual door in respect of the relevant requirements. Annex ZA does not apply to this kind of door.
It also identifies requirements and classes of performance for additional characteristics considered to be of importance to the trade.
When a door is part of the load carrying structure of the building the requirements of this European Standard can apply on a voluntary basis in addition to the requirements for the load carrying structure, which are
CENin julkaisupäivämäärä 2016-09-21
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-09-30
Tekninen komitea CEN/TC 33
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 002 Ovet ja ikkunat CEN/TC 33, RTT/SR 001 Lukot ja rakennushelat CEN/TC 33/ WG 4
Toimialayhdyshenkilö Ari Ilomäki
Tuoteryhmät 91.090
90.035
Lisätietoja AVCP: 1 (palo), 3
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=476478
SFS-EN 13241:2003 + A2:2016