STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13265:2016

tammi 25, 2023 | CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Jätealtaissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään jätealtaiden rakentamisessa käytettävien geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden ominaisuudet ja tarvittavat testausmenetelmät.
Geotekstiilien tai vastaavien tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on täyttää yksi tai useampia seuraavista tehtävistä: suodattaminen, lujittaminen ja suojaaminen.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske standardissa EN ISO 10318-1 määriteltyjä geoeristeitä.
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukaisen tuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP) ja tehtaan sisäiset laadunvalvontamenettelyt.
Tietyt sovellustapaukset voivat sisältää lisäominaisuuksia ja (mieluiten standardoituja) testausmenetelmiä koskevia vaatimuksia, mikäli ne ovat teknisesti perusteltuja.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää suunnitteluarvojen johtamiseen käyttämällä standardissa EN 1997-1 (eurokoodi 7) esitettyjen määritelmien yhteydessä esitettyjä kertoimia, kuten varmuuslukuja. Tuotteen suunniteltu käyttöikä olisi määritettävä, koska sen tehtävä saattaa olla väliaikainen, esimerkiksi rakentamisen ajalle suunniteltu, tai pysyvä, koko rakenteen käyttöiän ajaksi tarkoitettu.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the relevant characteristics of geotextiles and geotextile-related products used in liquid waste containment projects, and the appropriate test methods to determine these characteristics.
The intended use of these geotextiles or geotextile-related products is to fulfil one or more of the following functions: filtration, reinforcement and protection.
This European Standard is not applicable to geosynthetic barriers, as defined in EN ISO 10318 1.
This European Standard provides for the assessment and verification of constancy of performance of the product to this European Standard and for factory production control procedures.
Particular application cases may contain requirements regarding additional properties and – preferably standardized – test methods, if they are technically relevant.
This European Standard may be used to derive design values by taking into account factors within the context of the definitions given in EN 1997 1 (Eurocode 7), e.g. factors of safety. The design life of the product should be determined, since its function may be temporary, as a construction expediency, or permanent, for the lifetime of the structure.
CENin julkaisupäivämäärä 2016-10-12
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2016-10-21
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 59.080.70
90.015.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ geosynteettinen tuote suodattamiseen, lujittamiseen ja suojaukseen
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=443275
SFS-EN 13265:2016