STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13361

tammi 9, 2023 | CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geoeristeet. Altaiden ja patojen rakentamisessa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet

Sorttiavain 13361
Standardin soveltamisala Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään sellaisten geoeristeiden (bentoniittigeoeristeiden, polymeeristen geoeristeiden ja bitumisten geoeristeiden) perusominaisuudet, joita käytetään juomaveden, makean veden tai suolaisen veden nestetiiviinä geoeristeinä altaiden ja patojen rakentamisessa. Samoin määritellään näiden ominaisuuksien määrittämiseen soveltuvat testausmenetelmät.
Näiden tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on rajoittaa veden vuotamista rakenteen läpi.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta geotekstiileihin tai vastaaviin tuotteisiin.
Tämä eurooppalainen standardi mahdollistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän standardin perusteella.
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään tuotteen ominaisuuksien ilmoittamista koskevat vaatimukset, joita valmistajien ja heidän valtuutettujen edustajiensa on noudatettava.
Tämä eurooppalainen standardi ei kata käyttösovelluksia, joissa geoeriste on kosketuksissa talousveteen.
Jos juomavesi on tai voi olla suorassa kosketuksessa tuotteeseen, suunnittelijan olisi perehdyttävä myös muihin asiaankuuluviin standardeihin, vaatimuksiin ja määräyksiin.
Tuotenumero 242633
Tuotteen käyttökohteet
CENin julkaisupäivämäärä 2013-07-17
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-09-02
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Tuoteryhmät
Soveltamisstandardit
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=242633
SFS-EN 13361