STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 1337-3

tammi 25, 2023 | CEN/TC 167, Standardit, VAYLA

Rakennelaakerit. Osa 3: Kumilevylaakerit

Standardin soveltamisala fi SoveltamisalaTämä osa standardia EN 1337 koskee kumilevylaakereita käytettynä joko yksin tai yhdessä niiden käyttöaluetta laajentavi-en lisälaakerilaitteiden, kuten standardin EN 1337-2 alaisten liukuelementtien tai kohdassa 4.4.4 kuvattujen liukupintojen kanssa, siltarakenteissa tai muissa vastaavia tukiratkaisuja sisältävissä rakenteissa.Tämä osa standardia EN 1337 koskee kumilevylaakereita, joiden sivumitat ovat enintään (1 200 x 1 200) mm, ja se ei kos-ke muista kuin kohdassa 4.4.1 määritetyistä kumimateriaaleista valmistettuja kumilevylaakereita. Se koskee A-, B- ja C-tyypin monikerroslaakereita, liukupinnalla varustettuja E- ja D-tyypin monikerroslaakereita ja F-tyypin yksikerros- ja nauha-laakereita.Tämä osa käsittelee laakereita, joiden käyttölämpötila vaihtelee välillä -25 °C…+50 °C ja voi lyhyen ajan olla jopa +70 °C.On huomioitu, että ilman lämpötila joillakin Pohjois-Euroopan alueilla voi olla alle -25 °C.Hyvin kylmissä käyttöolosuhteissa (jopa -40 °C) on tärkeää, että laakerin ominaisuudet ovat liukumoduulin mukaiset myös hyvin alhaisessa lämpötilassa (ks. 4.3.1.3. ja liite F).
Standardin soveltamisala en This part of EN 1337 applies to elastomeric bearings with or without complementary bearing devices to extend their field of use such as flat sliding elements covered by EN 1337-2 or sliding surface described in 4.4.4, as used in bridge structures or any other structure with comparable support conditions.
This part of EN 1337 applies to elastomeric bearings with dimensions in plan up to (1200 x 1200) mm and does not cover elastomeric bearings made with other elastomers materials than those specified in 4.4.1. It applies to laminated bearings types A, B, C, laminated sliding bearings types E and D, plain pad and strip bearings type F.
This part deals with bearings for use in operating temperatures ranging from – 25 °C to + 50 °C and for short periods up to + 70 °C.
It is recognised that the air temperature in some regions of Northern Europe is lower than -25 °C.
In this case of very low operating temperature (down to – 40 °C), it is essential that bearing characteristics comply also with the shear modulus at very low temperature (see 4.3.1.3. and annex F)
CENin julkaisupäivämäärä 2005-03-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2005-11-28
Tekninen komitea CEN/TC 167
Toimialayhteisö VAYLA
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Antti Rytkönen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 93.020
90.021.50
91.010.30
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset ovat kriittiset
AVCP-luokka 3 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset eivät ole kriittiset
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=6311
SFS-EN 1337-3