STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 1337-8

tammi 31, 2023 | CEN/TC 167, Standardit, VAYLA

Rakennelaakerit. Osa 8: Ohjauslaakerit ja estolaakerit

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tämä osa tätä eurooppalaista standardia koskee ohjauslaakereiden ja estolaakereiden suunnittelu- ja valmistusvaatimuksia.
Ohjauslaakereita ja estolaakereita ei ole tarkoitettu siirtämään pystysuuntaisia kuormia, mutta niitä voidaan käyttää yhdistelmänä yhdessä standardin EN 1337-1:2000 taulukon 1 mukaisten laakereiden kanssa.
HUOM. 1 Ohjauslaakerit ja estolaakerit on esitetty standardissa EN 1337–1:2000, taulukko 1, nro 8.1 ja 8.2. Yhdistelmälaakerit on esitetty standardin EN 1337–1:2000 taulukossa 1, estojen kanssa numeroissa 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8., 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3, ja 7.4, ja ohjainten kanssa numeroissa 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 ja 7.3.
HUOM. 2 Esimerkkejä yhdistelmälaakereista on annettu liitteessä B.
Vähimmäiskäyttölämpötila riippuu siitä, millaisia materiaalien ominaisuudet ovat kun niitä käytetään määritetyssä lämpötilassa, sekä tämän eurooppalaisen standardin viittauksin varustetuissa osissa annetuista raja-arvoista.
HUOM. 3 Tietyissä olosuhteissa eurooppalaisen standardin tässä osassa kuvattujen laakereiden pitää pystyä toimimaan vaakatasosta kallistetussa tasossa. Sellaisissa olosuhteissa termit ”pystysuuntainen” ja ”vaakasuuntainen” pitää tulkita tarkoituksenmukaisesti.

Standardin soveltamisala en This Part of this European Standard deals with the requirements for the design and manufacture of Guide Bearings and Restraint Bearings.
Guide Bearings and Restraint Bearings are not intended to transmit vertical loads but they may be combined in one unit with bearings in accordance. EN 1337-1:2000, Table 1.
NOTE 1 Guide Bearings and Restraint Bearings are shown in EN 1337-1:2000, Table 1, No. 8.1 and 8.2. For combined bearings see EN 1337-1:2000, Table 1, bearing Nos. 1.2, 1.3, 1.6, 1.7, 1.8., 3.1, 4.1, 4.2, 4.3, 7.1, 7.3, and 7.4 with restraints and Nos. 1.5, 1.7, 2.2, 3.3, 3.4, 5.2, 6.2 and 7.3 with guides.
NOTE 2 Examples of combined bearings are given in Annex B.
The minimum operating temperature depends on the materials’ properties used at the required temperature and the limitations given in the referenced parts of this European Standard.
NOTE 3 In certain circumstances the bearings described in this part of this European Standard may be required to operate in a plane inclined to the horizontal. In such circumstances the terms ”vertical” and ”horizontal” should be interpreted appropriately.
CENin julkaisupäivämäärä 2007-10-10
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-03-25
Tekninen komitea CEN/TC 167
Toimialayhteisö VAYLA
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Antti Rytkönen
Tuoteryhmät 90.021.50
91.010.30
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset ovat kriittiset
AVCP-luokka 3 kohteissa, joissa laakerille asetetut vaatimukset eivät ole kriittiset
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=96201
SFS-EN 1337-8