STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13491 + A1

tammi 25, 2023 | CEN/TC 189, SFS, Standardit

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset nestesulkuna tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentamisessa

Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään synteettisten geoeristeiden, mukaan lukien synteettisten muovi-, bentoniitti- ja bitumigeo-eristeiden, merkitykselliset ominaisuudet, kun niitä käytetään nestesulkuina tunnelien ja maanalaisten tilojen rakentami-sessa. Samoin määritellään asianmukaiset testimenetelmät näiden ominaisuuksien määrittämistä varten. Näiden tuotteiden käyttötarkoitus on hallita veden vuotamista seinärakenteen läpi.Tätä asiakirjaa ei sovelleta geotekstiileihin tai niitä vastaaviin tuotteisiin. Tämä asiakirja mahdollistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän asiakirjan perusteella.Tässä asiakirjassa määritellään tuotteen ominaisuuksien ilmoittamista koskevat vaatimukset, jotka valmistajien ja heidän valtuuttamiensa edustajien tulee täyttää. Tämä asiakirja ei kata sovelluksia, joissa synteettisen geoeristeen on tarkoitus olla kosketuksissa veteen, joka on käsitelty ihmisten nautittavaksi. HUOM. Jos juomavesi on tai voi olla suorassa kosketuksessa tuotteeseen, suunnittelijan tulisi viitata myös muihin asiaankuuluviin standardeihin, vaatimuksiin ja määräyksiin.
Standardin soveltamisala en
CENin julkaisupäivämäärä 2006-08-09
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2006-09-11
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 59.080.70
90.015.20
91.100.50
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=6571
SFS-EN 13491 + A1