STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13491

tammi 9, 2023 | CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geoeristeet. Tunneleiden ja maanalaisten tilojen rakentamisessa käytettäviltä nestetiiviiltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet

Sorttiavain 13491
Standardin soveltamisala Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään sellaisten geoeristeiden (bentoniittigeoeristeiden, polymeeristen geoeristeiden ja bitumisten geoeristeiden) perusominaisuudet, joita käytetään nestetiiviinä geoeristeinä tunnelien ja niihin liittyvien maanalaisten tilojen rakentamisessa. Samoin määritellään näiden ominaisuuksien määrittämiseen soveltuvat testausmenetelmät.
Näiden tuotteiden aiottu käyttötarkoitus on säädellä veden vuotamista rakenteen läpi.
Tätä asiakirjaa ei sovelleta geotekstiileihin tai vastaaviin tuotteisiin.
Tämä asiakirja mahdollistaa tuotteen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin tämän asiakirjan perusteella.
Tässä asiakirjassa määritellään tuotteen ominaisuuksien ilmoittamista koskevat vaatimukset, jotka valmistajien ja toimittajien on täytettävä.
Tämä asiakirja ei kata käyttösovelluksia, joissa geoeriste on kosketuksissa talousveteen.
Jos juomavesi on tai voi olla suorassa kosketuksessa tuotteeseen, suunnittelijan olisi perehdyttävä myös muihin asiaankuuluviin standardeihin, vaatimuksiin ja määräyksiin.
Tuotenumero 242295
Tuotteen käyttökohteet
CENin julkaisupäivämäärä 2013-07-17
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-09-02
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Tuoteryhmät
Soveltamisstandardit
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=242295
SFS-EN 13491