STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 13830:2015

tammi 18, 2023 | CEN/TC 33, RTT, Standardit

Julkisivujärjestelmät. Tuotestandardi

Sorttiavain 13830
Standardin soveltamisala Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset julkisivutuotejärjestelmälle, jonka aiottu käyttötarkoitus on rakennuksen vaipparakenteena, jolla saadaan aikaan rakennukseen säänkestävyys, käyttöturvallisuus, energiatehokkuus ja lämmöneristävyys. Tässä eurooppalaisessa standardissa on esitetty testaus-, arviointi- ja laskentamenetelmät sekä suoritustasojen vaatimustenmukaisuusehdot.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvan julkisivutuotejärjestelmän tulisi muodostaa rakenteellinen ja itsensä jäykistävä kokonaisuus, mutta julkisivutuotejärjestelmä ei vaikuta rakennuksen varsinaisen rungon kantavuuteen eikä stabiiliuteen. Julkisivutuotejärjestelmä voidaan siten uusia rakennuksen varsinaisesta rungosta riippumatta.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluu julkisivutuotejärjestelmä, joka on pystysuuntainen tai poikkeaa pystysuunnasta korkeintaan ± 15°. Julkisivussa olevien mahdollisten enemmänkin kaltevien osien tulisi olla osa julkisivutuotejärjestelmää. Katso kuva1.
Tämä standardi käsittelee koko julkisivutuotejärjestelmää, mukaan lukien kiinnikkeet.
Tämän standardin mukaisen julkisivujärjestelmän aiottu käyttötarkoitus on muodostaa osa rakennuksen vaipasta.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu:
— ”patent glazing” (kaltevat lasikatot) tuotejärjestelmät
— lasitetut kattorakenteet
— seinän osana toimivat betonielementtilevyistä koostuvat julkisivut (ks. standardi EN 14992).
HUOM. 1 Betonielementtilevyjä voidaan käyttää julkisivutuotejärjestelmässä verhousosina.
HUOM. 2 Tämän standardin soveltamisalaan ei kuulu rakenteellisesti saumattujen lasiverhousten pitkäaikaiskestävyys.
Tuotenumero 462756
Tuotteen käyttökohteet RTT/SR 002 Ovet ja ikkunat CEN/TC 33
CENin julkaisupäivämäärä 2015-04-29
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-06-15
Tekninen komitea CEN/TC 33
Toimialayhteisö RTT
Toimialayhdyshenkilö Ari Ilomäki
Tuoteryhmät
Soveltamisstandardit
Lisätietoja
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=462756
SFS-EN 13830:2015