STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 14303 + A1

tammi 31, 2023 | CEN/TC 88, RTT, Standardit

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee vaatimukset rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön tarkoitetuille tehdasvalmisteisille mineraalivillatuotteille, joiden käyttölämpötila-alue on noin 0–800 °C.
HUOM. Kun käyttölämpötila on ympäristön lämpötilaa alempi, saatetaan tarvita erityistoimenpiteitä vesihöyryn diffuusion ja ilmavirran aiheuttaman veden kerääntymisen takia. Alle –50 °C käyttölämpötiloissa suositellaan erityistestejä tuotteen soveltuvuudesta suunniteltuun käyttötarkoitukseen (esim. hapen nesteytymisen takia). Valmistajan ohjeet olisi otettava aina huomioon.
Tuotteet valmistetaan päällystettyinä tai päällystämättöminä rullina, levyinä, mattoina, huopina, monikerroksisina mattoina, verkkomattoina, lamellimattoina, muotoeristeinä ja eristekouruina. Tässä eurooppalaisessa standardissa kuvataan tuoteominaisuudet sisältäen menettelyt testaukselle, vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja merkinnälle.
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvia tuotteita käytetään myös esivalmistetuissa lämmöneristejärjestelmissä ja metalliohutlevypintaisissa eristävissä sandwich-elementeissä. Näiden tuotteiden muodostaman järjestelmän ominaisuuksia ei käsitellä tässä standardissa.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele tuotteen tietylle ominaisuudelle vaatimustasoa osoittaakseen sen soveltuvuutta tiettyyn käyttökohteeseen. Käyttökohteen vaatimustasot voidaan antaa määräyksissä tai tarjouspyynnössä.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske tuotteita, joiden ilmoitettu lämmönjohtavuus suurempi kuin 0,065 W/(m·K) 10 °C:ssa.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske paikalla (puhaltamalla tai muuten levittämällä) tehtyjä eristetuotteita eikä talonrakennuksen eristetuotteita.
Tämä eurooppalainen standardi ei koske seuraavia ääneneristysominaisuuksia: ilmaääneneristävyys ja askelääneneristävyysindeksi.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the requirements for factory made mineral wool products, which are used for the thermal insulation of building equipment and industrial installations with an operating temperature range of approximately 0 °C to + 800 °C.
NOTE Below an operating temperature of ambient, special means against water vapour diffusion and water accumulation by air flow might be required. Below an operating temperature of – 50 ?C, special tests regarding the suitability of the products in the intended application are advised (e.g. liquefaction of oxygen). Manufacturer’s advice should be heeded in all cases.
The products are manufactured with or without facings or coatings, in the form of rolls, boards, slabs, mats, felts, quilts, wired mats, lamella mats, bevelled lags and pipe sections.
This European Standard describes product characteristics and includes procedures for testing, evaluation of conformity, marking and labelling.
Products covered by this standard are also used in prefabricated thermal insulation systems and composite panels; the performance of systems incorporating these products is not covered.
This European Standard does not specify the required level of a given property that shall be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular application. The levels required for a given application can be found in regulations and invitations to tender.
Products with a declared thermal conductivity greater than 0,065 W/(m•K) at 10 °C are not covered by this standard.
This Eurpean Standard does not cover products for in situ insulation (blowing or pouring) or products for the insulation of the building structure.
This European Standard does not cover the following acoustical aspects: direct airborne sound insulation and impact noise transmission index.
CENin julkaisupäivämäärä 2013-01-30
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-03-04
Tekninen komitea CEN/TC 88
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 005 Lämmöneristys CEN/TC 88
Toimialayhdyshenkilö Peter Lind
Tuoteryhmät 91.100.60
90.013
Lisätietoja CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden arviointi esitetään viitestandardissa EN 13172 Lämmöneristetuotteet – Vaatimustenmukaisuuden arviointi.

AVCP luokka 1 kun palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun palosuojakäsittely)

AVCP luokka 3 kun palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun ei palosuojakäsittelyä, sekä luokat D ja E) sekä muut käyttökohteet

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=308623
SFS-EN 14303 + A1