STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 14320-1:2013

tammi 25, 2023 | CEN/TC 88, RTT, Standardit

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Paikalla vaahdotetut ruiskutettavat jäykät polyuretaanituotteet (PUR) ja polyisosyanuraattituotteet (PIR). Osa 1: Tuotestandardi jäykille, ruiskutettaville ja vaahdotettaville järjestelmille ennen asennusta

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee paikalla vaahdotettujen ruiskutettavien jäykkien polyuretaanituotteiden (PUR) ja polyisosyanuraattituotteiden (PIR) lämmöneristysvaatimukset rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön, esim. säiliöt, putket ja kanavat, joita käytetään polttoaineiden, öljyn, muiden nesteiden, kuuman ja kylmän veden, ilman ja muiden kaasujen varastointiin ja siirtoon.
Tämän standardin vaatimukset täyttävien vaahdotettujen tuotteiden tyypistä riippuen niiden käyttölämpötila-alue saattaa olla raja-arvojen ± 200 °C välissä.
Tämän eurooppalaisen standardin tämä osa 1 on tuotestandardi jäykille vaahdotettaville järjestelmille ennen asennusta.
Tämän eurooppalaisen standardin tässä osassa 1 kuvataan tuoteominaisuudet sisältäen menettelyt testaukselle ja merkinnälle sekä säännöt vaatimustenmukaisuuden arvioinnille.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele tuotteen kaikille ominaisuuksille vaatimustasoa osoittaakseen sen soveltuvuutta tiettyyn käyttökohteeseen. Käyttökohteen vaatimustasot annetaan määräyksissä tai ei-ristiriitaisissa standardeissa.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu tehdasvalmisteiset jäykät polyuretaani- tai polyisosyanuraattituotteet eivätkä paikalla valmistetut tuotteet, joiden suunniteltu käyttö on rakennusten lämmöneristys.
Tämä eurooppalainen standardi ei määrittele ilmaääneneristävyysvaatimuksia eikä akustisia absorptiovaatimuksia.
HUOM. Vaahdotettuja tuotteita kutsutaan joko joustaviksi tai jäykiksi. Joustavia tuotteita käytetään pehmusteina ja suojapatjoina: näille tuotteille on tunnusomaista kyky taipua, tukea ja palautua alkuperäiseen paksuuteen jatkuvasti niiden käyttövaiheen aikana. Tuotteita, jotka eivät ole joustavia, kutsutaan jäykiksi, joilla ei ole näitä joustavuusominaisuuksia. Jäykkiä tuotteita käytetään useimmiten lämmöneristykseen, ja niiden puristuslujuuksia voidaan valmistettaessa säätää hyvin laajalla alueella. Kun jäykän tuotteen solurakenne rikkoutuu, tuote ei palaudu täysin alkuperäisen paksuiseksi. Joidenkin jäykkien tuotteiden tilavuuspaino ja puristuslujuus ovat hyvin pieniä, ja niitä kutsutaan joskus ”kaupallisesti” ”pehmeiksi vaahdotetuiksi tuotteiksi” tai ”puolijäykiksi vaahdotetuiksi tuotteiksi”. Tämä huomautus on lisätty sen selventämiseksi, että kaikki jäykiksi kuvatut vaahdotetut tuotteet kuuluvat tämän jäykkiä vaahdotettavia tuotteita koskevan standardin soveltamisalaan.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for in-situ formed sprayed rigid polyurethane (PUR) and polyisocyanurate (PIR) foam products for the insulation of building equipment and industrial installations, for example storage vessels, pipes and ducts used for the supply of fuels, oil, other liquids, hot and cold water, air and other gases.
Depending on the type of foam products complying with this standard, they may have service temperature ranges which lie within the limits of ± 200 °C.
This Part 1 of this European Standard is a specification for the rigid foam system before installation.
Part 1 of this European Standard describes the product characteristics and it includes procedures for testing, marking and labelling and the rules for evaluation of conformity.
This European Standard does not specify the required levels of all properties that should be achieved by a product to demonstrate fitness for purpose in a particular end-use application. The required levels are to be found in regulations or non-conflicting standards.
This European Standard does not cover factory made rigid polyurethane or polyisocyanurate foam insulation products or in-situ products intended to be used for the insulation of buildings.
This standard does not specify performance requirements for direct airborne sound insulation and acoustic absorption applications.
NOTE Foam products are either called flexible or rigid. The flexible products are used in upholstery and mattresses and are characterised by their ability to deflect, support and recover to their original thickness continually during their in-use phase. Those that are not flexible are termed rigid and do not possess these flexible characteristics. They are mostly used for thermal insulation purposes and vary widely in their compression strength values. Once the cell structure is crushed in a rigid foam, it does not recover its thickness fully. Some of these rigid foams are very low in density with very low compression strengths and are sometimes described ”commercially” as ”soft foams” or ”semi-rigid” foams. This note has been included to clarify that all foams with such descriptions are covered by this standard’s used of the term rigid foam.
CENin julkaisupäivämäärä 2013-01-16
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-03-04
Tekninen komitea CEN/TC 88
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 005 Lämmöneristys CEN/TC 88
Toimialayhdyshenkilö Peter Lind
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.60
90.013
Lisätietoja CE-merkintään liittyvä vaatimustenmukaisuuden arviointi esitetään viitestandardissa EN 13172 Lämmöneristetuotteet – Vaatimustenmukaisuuden arviointi.

AVCP-luokka 1 palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun palosuojakäsittely)

AVCP/AoC-luokka 3 palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B, C, kun ei palosuojakäsittelyä, sekä luokat D ja E)

AVCP-luokka 4 kun palokäyttäytymistä ei tarvitse testata

Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=964133
SFS-EN 14320-1:2013