STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 14782

tammi 31, 2023 | CEN/TC 128, RTT, Standardit

Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee sanaston, vaatimukset ja testausmenetelmät tehdasvalmisteisille vesikattoihin ja ulko- tai sisäseinien verhouksiin tarkoitetuille kantaville metallisille ohutlevytuotteille ja muotokatteille (ei-rakenteelliset sovellukset).
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat myös sisäkatot (mukaan lukien sisäkäyttöön tarkoitetut metalliset ohutlevyt) ja alapuoliset verhouslevyt ja kasetit (ks. kuva 1).
Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat kuparista, sinkistä, teräksestä, alumiinista ja ruostumattomasta teräksestä valmistetut kantavat ohutlevytuotteet pinnoitettuina, esim. metallisella, orgaanisella, epäorgaanisella tai monikerrospinnoitteella (ks. liite A) tai pinnoittamattomina. Tuotteen taustapuolella saattaa olla kosteutta sitova kerros, jonka tarkoituksena on vähentää kondensoituneiden pisaroiden tippumista.
Tämä standardi sisältää myös säännöt merkintään ja vaatimustenmukaisuuden arviointiin.
Tämän standardin soveltamisalaan eivät kuulu rakenteellisiin tarkoituksiin käytettävät tuotteet. Soveltamisalaan eivät siten kuulu tuotteet, jotka on tarkoitettu lisäämään rakenteiden kokonaisstabiiliutta tai rakennuksen osan stabiiliutta aikaansaamalla
jäykistämisessä tai pysyvillä staattisilla kuormilla hyödynnettävää kestävyyttä (lukuun ottamatta metallisen ohutlevyn omaa painoa).
Tässä standardissa ei esitetä akustisia ja lämmöneristysominaisuuksia koskevia vaatimuksia.
Tässä standardissa ei esitetä valmistuksen, asennuksen eikä asennettujen tuotteiden toimivuuden ja suorituskyvyn laskenta- tai suunnitteluvaatimuksia.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the terminology, requirements and test methods for factory made self-supporting metal sheets and tiles (for non-structural applications) delivered in the form of manufactured pieces for roofing and wall cladding and lining.
This standard also covers ceiling (including internal metal sheet) and soffit applications and cassettes (see Figure 1).
This standard covers self-supporting copper, zinc, steel, aluminium and stainless steel sheet with or without coatings, e.g. metallic, organic, inorganic or multi-layer (see Annex A). A moisture retaining layer may be present on the reverse side of the product.
This standard also includes rules for marking, labelling and evaluation of conformity.
This standard does not cover products for structural purposes, i.e. it does not cover products intended to contribute to the global or partial stability of the building structure by providing racking resistance or resistance to permanent static loads (excluding self-weight of the metal sheet).
Requirements concerning acoustical and thermal insulation properties are not considered in this standard.
This standard does not include calculation or design requirements with regards to the works, installation techniques or the performance of the installed products.
CENin julkaisupäivämäärä 2006-01-11
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2006-03-06
Tekninen komitea CEN/TC 128
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 010 Epäjatkuvat vesikatteet CEN/TC 128, RTT/SR 010/SC 11 Sandwich-paneelit
Toimialayhdyshenkilö Juha Luhanka
Tuoteryhmät 77.140.50
77.150.01
91.060.10
Lisätietoja AVCP-luokka 3 kun palokäyttäytyminen on testattava tai vesikatteet ulkopuoliselle palolle on testattava tai kun vaarallisten aineiden päästöjä koskevia vaatimuksia
AVCP-luokka 4 kun palokäyttäytymistä ei tarvitse testata tai vesikatteet, joiden kestävyyttä ulkopuoliselle palolle ei tarvitse testata sekä muut käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=138816
SFS-EN 14782