STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 14963:2006

tammi 31, 2023 | CEN/TC 128, RTT, Standardit

Katteet. Jatkuvat muoviset kattovalolyhdyt jalustalla tai muoviset kattovalolyhdyt ilman jalustaa. Luokittelu, vaatimukset ja testimenetelmät

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset jatkuville kattovalolyhdyille, jotka on valmistettu muovista (esim. GF-UP, PC, PMMA, PVC) joko kantavien profiilien kanssa tai ilman kantavia profiileja. Näitä profiileja käytetään jalustan kanssa, joka on valmistettu esim. seuraavista materiaaleista: GF-UP, PVC, teräs, alumiini, puu tai betoni. Näillä kattovalolyhdyillä järjestetään päivänvaloa alapuolella oleviin tiloihin ja mahdollisesti sisätilojen tuuletusta käyttäen avauslaitteita.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat jatkuvat kattovalolyhdyt ilman jalustaa ja jatkuvat kattovalolyhdyt, joihin yksi valmistaja toimittaa kaikki komponentit mukaan lukien jalustan, jotka on ostettu yhtenä tilauksena. Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat tuotteet voidaan toimittaa jatkuvina kattovalolyhtyinä ilman jalustaa ja jatkuvina kattovalolyhtyinä määritellyn jalustan kanssa, jota ei toimiteta.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat jatkuvat kattovalolyhdyt, jotka on asennettu korkeintaan 10° pituussuuntaiseen ja korkeintaan 10° poikkisuuntaiseen kattokaltevuuteen d (ks. kuva 1):
a) kantavien profiilien kanssa:
b) ilman kantavia profiileja:
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat jatkuvat kattovalolyhdyt, mukaan lukien aukkogeometrialtaan suorakaiteen muotoiset kaarivalolyhdyt. Lisäksi vähimmäisetäisyys on b/3 (b = kattovalolyhtyjen tehollinen jänneväli, joka vastaa valoaukon mittaa). Jalustat voivat olla itsekantavia tai ei-itsekantavia.
Jalustan rakennetta ei käsitellä tässä eurooppalaisessa standardissa. Jalustat voivat olla esivalmistettuja tai työmaalla valmistettuja. Esivalmistettujen jalustojen katsotaan olevan jatkuvan kattovalolyhdyn osa. Työmaalla valmistetut jalustat eivät kuulu tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan.
Tässä eurooppalaisessa standardissa ei ole rakentamiseen, suunnitteluvaatimuksiin ja asennusmenetelmiin liittyviä laskentoja.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu mahdolliset lisätoiminnat: tulipalossa savun- ja lämmönpoisto ja/tai pääsy katolle.
HUOM. 1 Jatkuvat kattovalolyhdyt, jotka eivät kuulu tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan, kuuluvat EOTA ETA-Guidelineen 010 ”Self supporting translucent roof kits” perustuvan eurooppalaisen teknisen hyväksynnän soveltamisalaan. Yksittäisasennettavat kattovalolyhdyt kuuluvat standardin EN 1873 soveltamisalaan.
HUOM. 2 Liitteessä A on esitetty jatkuvien kattovalolyhtyjen turvallisuus-, asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeita.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for continuous rooflights made of plastic materials (e.g.
GF-UP, PC, PMMA, PVC) with or without bearing profiles to be used with upstands made of e.g. GF-UP, PVC, steel, aluminium, wood or concrete, for laying in roofs, which serve the purpose of lighting by means of daylight and, possibly, of ventilating interior spaces by means of opening devices.
This European Standard applies to continuous rooflights without upstand and to continuous rooflights, where a single manufacturer provides all components of the rooflight with upstand, which are bought in a single purchase. Products covered by this European Standard may be supplied as continuous rooflights with and without upstand and rooflights intended to be used with an upstand, for which the upstand is specified, but not supplied.
It applies to continuous rooflights when mounted with an inclination ? in the longitudinal direction not more than 10° to the horizontal and not more than 10° in the transversal direction (see Figure 1):
a) with bearing profiles:
? symmetrical, angled, curved (see Figure 2) or flat (see Figure 3);
? constructed with bearing profiles parallel to the span and with a rectangular ground plan;
b) without bearing profiles:
? symmetrical, angled or curved with an ? angle not more than 45° (measured to the horizontal at the line of fixing, see Figure 4);
? constructed with a span (width) lower than or equal 2,5 m and with a rectangular ground plan.
This European Standard applies to continuous rooflights, including barrel vault rooflights, with a rectangular ground plan of plastic glazing laying in roofs having, in addition a minimum distance of b/3
(b = effective span of rooflights, corresponding to the light opening). The upstands may be self-supporting or non self-supporting.
The design of the upstand is not part of this European Standard. Upstands can be prefabricated or site fabricated. Prefabricated upstands are to be considered as p
CENin julkaisupäivämäärä 2006-10-11
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2006-11-27
Tekninen komitea CEN/TC 128
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 010 Epäjatkuvat vesikatteet CEN/TC 128, RTT/SR 010/SC 11 Sandwich-paneelit
Toimialayhdyshenkilö Juha Luhanka
Tuoteryhmät 83.140.99
91.060.20
90.031.10
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kun palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun palosuojakäsittely)
AVCP-luokka 3 kun palokäyttäytymisvaatimuksia (luokat A1, A2, B ja C, kun ei palosuojakäsittelyä, sekä luokat D ja E) tai ulkopuolisen palon vaatimuksia tai vaarallisten aineiden päästöjä koskevia vaatimuksia tai muut käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=960582
SFS-EN 14963:2006