STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 1504-6

tammi 31, 2023 | CEN/TC 104, RTT, Standardit

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa 6: Betoniterästangon ankkurointi

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Soveltamisala
Tämä standardin EN 1504 osa määrittelee tunnistusta, toimivuutta (mukaan lukien säilyvyys) ja turvallisuutta koskevat vaa-timukset aineille ja niiden yhdistelmille, joita käytetään betoniterästangon ankkurointiin. Niitä käytetään rakenteen vahvista-miseen, jotta varmistetaan raudoitettujen betonirakenteiden jatkuvuus.Tämä standardin EN 1504 osa sisältää soveltamistavat esistandardin ENV 1504-9:1997 korjausmenetelmän 4.2 mukai-sesti.HUOM. Oletetaan, että korjattavan kantavan rakennusosan asianmukaisen rakenteellisen arvioinnin tekee pätevä henkilökunta ja että käytettävi-en aineiden ja niiden yhdistelmien valinta kuten myös suunnittelu perustuu tähän arviointiin.

Standardin soveltamisala en This Part of EN 1504 specifies requirements for the identification, performance (including durability) and safety of products and systems to be used for the anchoring of reinforcing steel (rebar) as used for structural strengthening to ensure the continuity of reinforced concrete structures.
This Part of EN 1504 covers the fields of application in accordance with repair method 4.2 of ENV 1504-9:1997.
NOTE It is assumed that a proper structural assessment of the structural elements to be subjected to repair is carried out by qualified engineers and that the choice of the products and systems to be used as well as the design are based on this assessment.
CENin julkaisupäivämäärä 2006-08-23
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2006-10-16
Tekninen komitea CEN/TC 104
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 004 Betonin korjaus CEN/TC 104/SC 8, RTT/SR 003 Betoni CEN/TC 51 ja CEN/TC 104
Toimialayhdyshenkilö Ari Mantila
Tuoteryhmät 91.080.40
90.012.40
Lisätietoja AVCP-luokka 1 kun palokäyttätymisvaatimuksia ja orgaanisen aineen määrää on rajoitettu
AVCP-luokka 2+ talon-, maan- ja vesirakentamisessa
AVCP-luokka 3 kun palokäyttäytymisvaatimuksia
AVCP-luokka 4 palokäyttäytyminen osoitetaan ilman testausta tai käyttötarkoituksissa, joissa alhaiset toiminnalliset vaatimukset
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=8512
SFS-EN 1504-6