STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 15274:2015

tammi 31, 2023 | CEN/TC 193, KEMESTA, Standardit

Yleisliimat rakenteiden kokoonpanoihin. Vaatimukset ja testausmenetelmät

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään maa- ja vesirakennuskohteiden ja rakennuksien kantavien rakennusosien valmistuksessa ja kokoonpanossa käytettäviä liimoja koskevat vaatimukset. Ilmoitettuja poikkeuksia lukuun ottamatta standardi kattaa kaikki liitettävien materiaalien yhdistelmät, joita käytetään kantavien rakennusosien valmistukseen tai korjaamiseen.
Standardi kattaa yksittäiset liimat ja erityiskäyttöön tarkoitetut tuotejärjestelmät, jotka koostuvat monista eri liimatyypeistä ja komponenteista.
Standardi sisältää testaus- ja arviointimenetelmät.
Tämän standardin toiminnallisia vaatimuksia ei välttämättä voida soveltaa erityiskäyttökohteisiin äärimmäisissä ympäristöolosuhteissa, esimerkiksi kryogeenisessä käytössä. Vaatimukset eivät myöskään kata erityisolosuhteita, kuten liikenteen, jään tai maanjäristyksen aiheuttamaa äkillistä iskumaista kuormitusta. Näihin erityisolosuhteisiin sovelletaan erityisiä toiminnallisia vaatimuksia.
Standardin suunniteltu käyttö kattaa sisä- ja ulkorakentamisen osat sekä sellaiset verhous- ja peiteosat (keraamisia laattoja lukuun ottamatta), joita säädäntöviranomainen erityisesti vaatii käytettäväksi palosuojaukseen tietyissä rakennuksen osissa, kuten poistumisreiteillä.
Tämä eurooppalainen standardi ei kata
— tehdasvalmisteisia liimattuja kokoonpanoja
— betonia, joka on liimattu joko betoniin, teräkseen tai hiilikuitupohjaiseen materiaaliin
— puuta, kun siitä on liimaamalla valmistettu laminoitu palkki (liimapuupalkki), jota käytetään kantavana rakenneosana
— kestomuoveja (esim. polyeteeni, polypropeeni, polyamidi ja fluoratut polymeerit), ellei niitä ole erikseen valmistettu (yleensä erityisessä hapetusprosessissa) yhteen liimattaviksi työmaalla
— samanakselisia metallisia kokoonpanoja, joihin kuuluvat niin kierreliittimet kuin muutkin liittimet sekä putket
— rakennuslasitekäyttökohteissa käytettäviä lasikokoonpanoja, joiden valmistuksessa on käytetty silikoniliimoja
— sellaisia kantavia rakennusosia, jotka ovat pysyvästi vedessä.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for adhesives intended for use in the creation and general assembly of load-bearing, structural elements used in civil engineering works and the construction of buildings. Other than the exceptions stated, it embraces all combinations of bonded materials, used to create or repair load-bearing elements.
It covers individual adhesives and special purpose kits comprising various combinations of adhesive types and components.
It includes test methods and methods of assessment.
The performance requirements in this standard may not be applicable to highly specialised applications in extreme environmental conditions, e.g. cryogenic use, nor do they cover specialised circumstances such as accidental impact, e.g. due to traffic or ice, or earthquake loading where specific performance requirements will apply.
The intended use is for internal and external construction elements and those cladding and covering elements (excluding ceramic tiles) specifically required, by regulatory authorities, to provide protection from fire in identified building zones, including escape routes.
This European Standard does not cover:
– Prefabricated, bonded structural components;
– Concrete bonded either to itself or steel or a material based on carbon fibre;
– Wood, when bonded to itself to form a timber based, laminated beam [of the type known as a ‘Glulam’ beam] intended for use as a major structural, load bearing element;
– Thermoplastics [e.g. polyethylene, polypropylene, polyamide and fluorinated polymers in general] unless they have been specifically prepared [usually through a specialised oxidative process] for bonded assembly on site;
– Co-axial metallic assemblies comprising fasteners- threaded and otherwise, pipes and tubes;
– Glass assemblies in structural glazing applications made using silicone adhesives;
– Those structural elements that are permanently immersed in water.
CENin julkaisupäivämäärä 2015-04-15
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-05-18
Tekninen komitea CEN/TC 193
Toimialayhteisö KEMESTA
Standardointiryhmä Kemesta 06 Liimat
Toimialayhdyshenkilö Minna Annala
Tuoteryhmät 83.180
90.017
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=422140
SFS-EN 15274:2015