STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 15381

CEN/TC 189, SFS, Standardit

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Toiminnalliset vaatimukset päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden tekemisessä


Geotextiles and geotextile-related products. Characteristics required for use in pavements and asphalt overlays

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään päällysrakenteiden ja asfalttipäällysteiden rakentamisessa käytettävien metallisten tai muusta materiaalista valmistettujen geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden ominaisuudet ja tarvittavat testausmenetelmät.
Geotekstiilien tai vastaavien tuotteiden käyttötarkoitus on täyttää yksi tai useampia seuraavista tehtävistä: lujittaminen, jännityksen vähentäminen ja eristys. Geotekstiilien ja vastaavien tuotteiden katsotaan olevan osa välirakennetta ja asfalttipäällysterakennetta.
Tämä standardi ei koske standardissa EN ISO 10318 määriteltyjä geoeristeitä.
Tässä standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukaisen tuotteen vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely ja tehtaan sisäiset laadunvalvontamenettelyt.
Tässä standardissa määritellään tuotteen ominaisuuksien ilmoittamista koskevat vaatimukset, jotka valmistajien ja toimittajien tulee täyttää.
HUOM. 1 Erityissovelluksissa tai kansallisissa vaatimuksissa voi olla tuotteen käyttöä tai asennusta koskevia lisävaatimuksia ja (mieluiten standardoituja)
testausmenetelmiä, mikäli vaatimukset ovat teknisesti perusteltuja eivätkä ne ole ristiriidassa eurooppalaisten standardien kanssa.

Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the relevant characteristics of metallic and non-metallic geotextiles and geotextile-related products used in the construction of pavements and asphalt overlays and the appropriate test methods to determine these characteristics.
The intended use of these geotextiles and geotextile-related products is to fulfil one or more of the following functions: reinforcement, stress relief and barrier. The use of geotextiles and geotextile-related products is to be considered as a part of an interlayer and asphalt overlay system.
This standard is not applicable to geosynthetic barriers, as defined in EN ISO 10318.
This standard provides for evaluation of conformity of the product to this European Standard and for factory production control procedures.
This standard defines requirements to be met by manufacturers and distributors with regard to the presentation of product properties.
NOTE 1 Particular application cases or national specifications may contain additional requirements regarding product application or installation and specifying preferably standardized test methods, if they are technically relevant and not conflicting with European Standards.
Soveltamisstandardi
CENin julkaisupäivämäärä 2008-08-20
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2008-11-24
Tekninen komitea CEN/TC 189
Toimialayhteisö SFS
Standardointiryhmä
Toimialayhdyshenkilö Kati Heiskanen
Tuoteryhmät 59.080.70
93.080.20
90.015.20
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=123311

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 12591:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Tiebitumit. Laatuvaatimukset Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving grade bitumens Standardin...

SFS-EN 1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 1/A1:en

Savukaasuhormilla ja höyrystyspolttimella varustettu öljyliesi Flued oil stoves with vaporizing burners Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 10088-4

Ruostumattomat teräkset. Osa 4: Rakennuskäyttöön tarkoitetut korroosionkestävät levyt ja nauhat. Tekniset toimitusehdot Stainless steels. Part 4:...

SFS-EN 1020:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laite varustettu...

SFS-EN 10219-1

Kylmämuovatut hitsatut seostamattomista teräksistä ja hienoraeteräksistä valmistetut rakenneputket. Osa 1: Tekniset toimitusehdot Cold formed welded...

SFS-EN 10343

Rakennuskäyttöön tarkoitetut nuorrutusteräkset. Tekniset toimitusehdot Steels for quenching and tempering for construction purposes. Technical...

SFS-EN 1036-2

Rakennuslasit. Sisäkäyttöön tarkoitetut hopealla pinnoitetut tasopeilit. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 1051-2

Rakennuslasit. Lasitiilet ja -laatat. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi; tuotestandardi Glass in building. Glass blocks and glass pavers. Part...

SFS-EN 1125:2008

Lukot ja rakennushelat. Vaakapuomilla avattavat poistumisovien paniikkipoistumislaitteet. Vaatimukset ja testimenetelmät Building hardware. Panic...

SFS-EN 1154:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1154/A1:en

Lukot ja rakennushelat. Säädettävät ovensulkimet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Buiding hardware. Controlled door closing devices. Requirements...

SFS-EN 1155:en

Lukot ja rakennushelat. Sähköisesti ohjatut aukipitolaitteet kääntöoviin. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Electrically powered...

SFS-EN 1158:en

Lukot ja rakennushelat. Ovikoordinaattorit. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Door coordinator devices. Requirements and test...

SFS-EN 1168 + A3

Betonivalmisosat. Ontelolaatat Precast concrete products. Hollow core slabs Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi käsittelee...

SFS-EN 12057

Luonnonkivi. Lopputuotteet, ohutlaatat. Vaatimukset Natural stone products. Modular tiles. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala...

SFS-EN 12058

Luonnonkivi. Lopputuotteet, lattia- ja porraslaatat. Vaatimukset Natural stone products. Slabs for floors and stairs. Requirements Standardin...

SFS-EN 12094-2:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 2: Vaatimukset ja testimenetelmät ei-sähköisille automaattisille...

SFS-EN 12094-4:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät.CO2-laitteistojen komponentit. Osa 4: Vaatimukset ja testimenetelmät korkeapaine-säiliöiden säiliöventtiileille...

SFS-EN 12094-8:en

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Kaasusammutuslaitteistojen komponentit. Osa 8: Vaatimukset ja testimenetelmät liitosputkille ja -letkuille Fixed...

SFS-EN 12101-2

Savunhallintajärjestelmät. Osa 2: Savunpoistoluukut Smoke and heat control systems. Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust...

SFS-EN 12101-7

Savunhallintajärjestelmät. Osa 7: Savunhallintakanavat Smoke and heat control systems. Part 7: Smoke duct sections Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12101-8

Savunhallintajärjestelmät. Osa 8: Savunhallintapellit Smoke and heat control systems. Part 8: Smoke control dampers Standardin soveltamisala fi Tämä...

SFS-EN 12150-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 12271

Sirotepintaus. Tuotevaatimukset Surface dressing. Requirements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen standardi sisältää...

SFS-EN 12285-2

Tehdasvalmisteiset terässäiliöt. Osa 2: Maanpäälliset, sylinterimäiset, makaavat yksi- ja kaksoisvaippasäiliöt palaville ja palamattomille vesiä...

SFS-EN 12326-1

Liuskekivi- ja kivituotteet epäjatkuviin katteisiin ja ulkoseinäverhouksiin. Osa 1: Liuskekivien ja kalsiumkarbonaattipitoisten liuskeiden...

SFS-EN 12337-2

Rakennuslasit. Kemiallisesti lujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building....

SFS-EN 12446:en

Savupiiput. Komponentit. Betoniset ulkokuorielementit Chimneys. Components. Concrete outer wall elements Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 12591:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Tiebitumit. Laatuvaatimukset Bitumen and bituminous binders. Specifications for paving grade bitumens Standardin...

SFS-EN 12809/A1:en

Kiinteällä polttoaineella lämmitettävä vesikierrolla varustettu huoneenlämmitin. Nimellinen lämmöntuotto max 50 kW. Vaatimukset ja testausmenetelmät...

SFS-EN 12839:en

Betonielementit. Aitaelementit Precast concrete products. Elements for fences Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European...

SFS-EN 12843:en

Betonivalmisosat. Mastot ja pylväät Precast concrete products. Masts and poles Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This Standard...

SFS-EN 12859:en

Kipsiharkot. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Gypsum blocks. Definitions, requirements and test methods Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 12878

Sementti- tai kalkkipohjaisten rakennusmateriaalien värjäykseen käytettävät pigmentit. Spesifikaatiot ja testimenetelmät Pigments for the colouring...

SFS-EN 12899-3

Liikennemerkit ja vastaavat liikenteenohjauslaitteet. Osa 3: Reunapaalut ja heijastimet Fixed, vertical road traffic signs. Part 3: Delineator posts...

SFS-EN 12951

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kiinteät kattolapetikkaat. Tuotemäärittelyt ja testausmenetelmät Prefabricated accessories for roofing....

SFS-EN 1304:en

Savikattotiilet. Tuotemäärittelyt ja vaatimukset Clay roofing tiles and fittings. Product definitions and specifications Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 13055-2

Kevytkiviainekset. Osa 2: Kevytkiviainekset asfalttimassoihin ja pintauksiin sekä sitomattomiin ja sidottuihin käyttötarkoituksiin Lightweight...

SFS-EN 13063-3

Savupiiput. Järjestelmäsavupiippujen savi/keraamiset savuhormit. Osa 3: Palamisilman syöttökanavalla varustettuja savupiippuja koskevat vaatimukset...

SFS-EN 13069:en

Savupiiput. Elementtipiippujen savi/keraamiset ulkokuoret. Vaatimukset ja koemenetelmät Chimneys. Clay/ceramic outer walls for system chimneys....

SFS-EN 13101

Kaivojen askelraudat. Vaatimukset, merkintä, testaus ja yhdenmukaisuuden arviointi Steps for underground man entry chambers. Requirements, marking,...

SFS-EN 13164 + A1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestandardi Thermal insulation products for...

SFS-EN 13168 + A1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset lastuvillatuotteet (WW). Tuotestandardi Thermal insulation products for buildings. Factory...

SFS-EN 13171 + A1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Tehdasvalmisteiset puukuitutuotteet (WF). Tuotestandardi Thermal insulation products for buildings. Factory made...

SFS-EN 1319:en

Kotikäyttöön tarkoitetut kaasua käyttävät puhaltimella varustetut lämmön virtaukseen perustuvat ilmanlämmittimet, joissa puhaltimella varustetut...

SFS-EN 13224

Betonivalmisosat. Ripalaattaelementit Precast concrete products. Ribbed floor elements Standardin soveltamisala fi Tämä asiakirja määrittelee...

SFS-EN 13225

Betonivalmisosat. Pilari- ja palkkielementit Precast concrete products. Linear structural elements Standardin soveltamisala fi Tämä asiakirja...

SFS-EN 13251:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Maanrakennustöissä, perustuksissa ja tukirakenteissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta...

SFS-EN 13257:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Kaatopaikkojen rakentamisessa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet...

SFS-EN 13265:2016

Geotekstiilit ja vastaavat tuotteet. Jätealtaissa käytettäviltä geotekstiileiltä ja vastaavilta tuotteilta vaadittavat ominaisuudet Geotextiles and...

SFS-EN 13310

Keittiön altaat. Toiminnalliset vaatimukset ja testausmenetelmät Kitchen sinks. Functional requirements and test methods Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 13362

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kanavien rakentamisessa Geosynthetic Barriers. Characteristics required for use in the...

SFS-EN 1337-3

Rakennelaakerit. Osa 3: Kumilevylaakerit Structural bearings. Part 3: Elastomeric bearings Standardin soveltamisala fi SoveltamisalaTämä osa...

SFS-EN 1337-5

Rakennelaakerit. Osa 5: Kumipesälaakerit Structural bearings. Part 5: Pot bearings Standardin soveltamisala fi SoveltamisalaTämä osa standardia EN...

SFS-EN 1337-6

Rakennelaakerit. Osa 6: Keinulaakerit Structural bearings. Part 6: Rocker bearings Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä osa standardia...

SFS-EN 1337-7

Rakennelaakerit. Osa 7: Kalotti- ja sylinterilaakerit varustettuna PTFE-liukupinnoilla Structural bearings. Part 7: Spherical and cylindrical PTFE...

SFS-EN 1337-8

Rakennelaakerit. Osa 8: Ohjauslaakerit ja estolaakerit Structural bearings. Part 8: Guide Bearings and Restraint Bearings Standardin soveltamisala...

SFS-EN 1338 + AC

Betoniset päällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Concrete paving blocks. Requirements and test methods Standardin soveltamisala fi Tässä...

SFS-EN 1339 + AC

Betoniset päällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät Concrete paving flags. Requirements and test methods Standardin soveltamisala fi Tässä...

SFS-EN 1341

Ulkotilojen luonnonkivipäällystelaatat. Vaatimukset ja testausmenetelmät Slabs of natural stone for external paving. Requirements and test methods...

SFS-EN 1342

Ulkotilojen noppa- ja nupukivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Setts of natural stone for external paving. Requirements and test methods...

SFS-EN 1343

Ulkotilojen reunakivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Kerbs of natural stone for external paving. Requirements and test methods Standardin...

SFS-EN 1344:en

Tiilipäällystekivet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Clay pavers. Requirements and test methods Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 13493

Synteettiset geoeristeet. Toiminnalliset vaatimukset kiinteän jätteen varastojen ja kaatopaikkojen rakentamisessa Geosynthetic barriers....

SFS-EN 13502

Savupiiput. Savi/keraamisia piippuhattuja koskevat vaatimukset ja testausmenetelmät Chimneys. Requirements and test methods for clay/ceramic flue...

SFS-EN 13707 + A2

Vedeneristyskermit. Kattojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets for waterproofing. Reinforced bitumen sheets...

SFS-EN 13748-2:en

Mosaiikkibetonilaatat. Osa 2: Mosaiikkibetonilaatat ulkokäyttöön Terrazzo tiles. Part 2: Terrazzo tiles for external use Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 13808:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Kationisten bitumiemulsioiden laatuvaatimukset Bitumen and bituminous binders. Framework for specifying cationic...

SFS-EN 13813

Tasoitemassat ja lattiatasoitteet. Tasoitemassat. Ominaisuudet ja vaatimukset Screed material and floor screeds. Screed material. Properties and...

SFS-EN 13815:en

Kuituja sisältävät kipsilaastit. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Fibrous gypsum plaster casts. Definitions, requirements and test...

SFS-EN 13830:en

Julkisivujärjestelmät. Tuotestandardi Curtain walling. Product standard Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en This European...

SFS-EN 13859-1

Vedeneristyskermit. Aluskerrosten määritelmät ja ominaisuudet. Osa 1: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet Flexible sheets for waterproofing....

SFS-EN 13915:en

Esivalmistetut kipsilevyelementit ytimen kennomaisella kartonkirakenteella. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Prefabricated gypsum...

SFS-EN 13950:en

Lämmön/ääneneristys kipsilevy-liittopaneelit. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Gypsum board thermal/acoustic insulation composite panels....

SFS-EN 13956:2013

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber sheets...

SFS-EN 13963:en

Kipsilevyjen saumausaineet. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Jointing materials for gypsum plasterboards. Definitions, requirements and...

SFS-EN 13969:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristeet mukaan lukien perustusten bitumiset vedenpaine-eristeet. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets...

SFS-EN 13970:en

Vedeneristyskermit. Bitumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets for waterproofing. Bitumen water vapour control layers....

SFS-EN 13984

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset höyrynsulut. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber vapour...

SFS-EN 14041

Puolikovat lattianpäällysteet, tekstiilimatot ja laminaattilattianpäällysteet. Olennaiset ominaisuudet Resilient, textile and laminate floor...

SFS-EN 14064-1

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Mineraalivillasta (MW) paikalla tehtävät puhallusvillatuotteet. Osa 1: Tuotestandardi puhallusvillatuotteille...

SFS-EN 14080

Puurakenteet. Liimapuu ja liimattu sahatavara. Vaatimukset Timber structures. Glued laminated timber and glued solid timber. Requirements Standardin...

SFS-EN 14178-2

Rakennuslasit. Perustuotteet. Maa-alkalisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Basic alkaline...

SFS-EN 14179-2

Rakennuslasit. Heat soak -käsitelty lämpökarkaistu soodakalkkisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in...

SFS-EN 14188-1

Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 1: Kuumana levitettävien saumausmassojen vaatimukset Joint fillers and sealants. Part 1: Specifications for hot...

SFS-EN 14188-2

Saumanauhat ja saumausmassat. Osa 2: Kylmänä levitettävien saumausmassojen vaatimukset Joint fillers and sealants. Part 2: Specifications for cold...

SFS-EN 14190:en

Jälleenkäsittelytuotteista valmistetut kipsilevyt. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Gypsum board products from reprocessing. Definitions,...

SFS-EN 14216:en

Sementti. Erikoisalhaislämpösementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus Cement. Composition, specifications and conformity...

SFS-EN 14229:2011

Rakenteellinen sahatavara. Puiset sähköpylväät Structural timber. Wood poles for overhead lines Standardin soveltamisala fi Tämän eurooppalaisen...

SFS-EN 14250

Puurakenteet. Tuotevaatimukset naulalevyliitoksin kootuille tehdasvalmisteisille rakenteellisille elementeille Timber structures. Product...

SFS-EN 14303 + A1

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset mineraalivillatuotteet (MW). Tuotestandardi Thermal...

SFS-EN 14315-1:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Paikalla vaahdotetut ruiskutettavat jäykät polyuretaanituotteet (PUR ja PIR). Osa 1: Tuotestandardi jäykille,...

SFS-EN 14317-1:en

Lämmöneristemateriaalit ja -tuotteet. Paikalla tehdyt lämmöneristetuotteet sälöisestä vermikuliitistä. Osa 1: Tuotestandardi sideaineisille ja...

SFS-EN 14318-1:en

Lämmöneristetuotteet rakentamiseen. Paikalla vaahdotetut levitettävät jäykät polyuretaanituotteet (PUR ja PIR). Osa 1: Tuotestandardi jäykille,...

SFS-EN 14321-2

Rakennuslasit. Lämpökarkaistu maa-alkalisilikaattiturvalasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/ tuotestandardi Glass in building. Thermally...

SFS-EN 14339

Maanalaiset palopostit Underground fire hydrants Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään seuraavanlaisia palon...

SFS-EN 14342

Puiset lattianpäällysteet. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä Wood flooring and parquet. Characteristics, evaluation of...

SFS-EN 14384

Maanpäälliset palopostit Pillar fire hydrants Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään seuraavanlaisia palon...

SFS-EN 14396

Kulkuaukkojen kiinteät portaat Fixed ladders for manholes Standardin soveltamisala fi Tämä standardi koskee kiinteästi asennettuja kulkuaukkojen...

SFS-EN 14411

Keraamiset laatat. Määritelmät, luokittelu, ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä Ceramic tiles. Definitions, classification,...

SFS-EN 14496:en

Kipsipohjaiset liimat lämmön/ääneneristys kipsilevy-liittopaneeleille ja kipsilevyille. Määritelmät, vaatimukset ja testimenetelmät Gypsum based...

SFS-EN 14509

Itsekantavat metalliohutlevypintaiset eristävät sandwich-elementit. Tehdasvalmisteiset tuotteet. Tuotestandardi Self-supporting double skin metal...

SFS-EN 1457-1:en

Savupiiput. Savi/keraaminen sisäputki. Osa 1: Vaatimukset ja koemenetelmät sisäputkille kuivissa käyttöolosuhteissa Chimneys. Clay/ceramic flue...

SFS-EN 1457-2:en

Savupiiput. Savi/keraaminen sisäputki. Osa 2: Vaatimukset ja koemenetelmät sisäputkille märissä käyttöolosuhteissa Chimneys. Clay/ceramic flue...

SFS-EN 14604

Palovaroittimet Smoke alarm devices Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä asiakirja määrittelee testimenetelmien, suoritusarvojen sekä...

SFS-EN 14604/AC:en

Palovaroittimet Smoke alarm devices Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en Soveltamisstandardi CENin julkaisupäivämäärä 2008-10-22...

SFS-EN 14680

Paineistamattomien kestomuoviputkistojen liimat. Spesifikaatiot Adhesives for non-pressure thermoplastic piping systems. Specifications Standardin...

SFS-EN 14695

Vedeneristyskermit. Betonisten siltakansien ja muiden liikennöityjen betonipintojen bitumiset vedeneristyskermit. Määritelmät ja ominaisuudet...

SFS-EN 14716:en

Jännitetyt tekstiilikatot. Vaatimukset ja testausmenetelmät Stretched ceilings. Requirements and test methods Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 14782

Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset Self-supporting metal...

SFS-EN 14782/AC

Itsekantavat metalliset ohutlevytuotteet vesikattoihin, ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuoteominaisuudet ja vaatimukset Self-supporting metal...

SFS-EN 14783

Metalliset ohutlevy- ja nauhatuotteet täysin tuettuihin vesikattoihin sekä ulko- ja sisäseinien verhouksiin. Tuotestandardi ja vaatimukset Fully...

SFS-EN 14785:en

Puupellettikamiinat. Määritelmät ja testimenetelmät Residential space heating appliances fired by wood pellets. Requirements and test methods...

SFS-EN 14814

Paineenalaisille nesteille tarkoitettujen kestomuoviputkistojen liimat. Spesifikaatiot Adhesives for thermoplastic piping systems for fluids under...

SFS-EN 14843

Betonivalmisosat. Portaat Precast concrete products. Stairs Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tässä standardissa määritellään...

SFS-EN 14846:en

Lukot ja rakennushelat. Lukkorungot ja salvat. Sähkömekaaniset lukot ja vastalevyt. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building hardware. Locks and...

SFS-EN 14889-2:en

Betoniin käytettävät kuidut. Osa 2: Polymeerikuidut. Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus Fibres for concrete. Part 2: Polymer fibres....

SFS-EN 14891/AC:en

Keraamisen laatoituksen alla käytettävät nestemäisenä levitettävät vedeneristeet. Vaatimukset, testausmenetelmät, vaatimustenmukaisuuden arviointi,...

SFS-EN 14904

Liikuntapaikkojen pintarakenteet. Monitoimikäyttöön tarkoitettujen sisäurheilutilojen pintarakenteet. Määrittely Surfaces for sports areas. Indoor...

SFS-EN 14909:2012

Vedeneristyskermit. Muoviset ja kumiset kosteuseristekaistat. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets for waterproofing. Plastic and rubber damp...

SFS-EN 14915

Puupaneelit ja -verhoukset. Ominaisuudet, vaatimustenmukaisuuden arviointi ja merkintä Solid wood panelling and cladding. Characteristics,...

SFS-EN 14934:2007

Lämmöneriste- ja kevennetuotteet maa- ja vesirakentamiseen. Tehdasvalmisteiset suulakepuristetut polystyreenituotteet (XPS). Tuotestandardi Thermal...

SFS-EN 14964:en

Epäjatkuvien katteiden jäykät aluskatteet. Määritelmät ja ominaisuudet Rigid underlays for discontinuous roofing. Definitions and characteristics...

SFS-EN 14967

Vedeneristyskermit. Bitumiset kosteuseristekaistat. Määritelmät ja ominaisuudet Flexible sheets for waterproofing. Bitumen damp proof courses....

SFS-EN 14991

Betonivalmisosat. Perustuselementit Precast concrete products. Foundation elements Standardin soveltamisala fi 1 Soveltamisala Tämä eurooppalainen...

SFS-EN 1504-2

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa...

SFS-EN 1504-3

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa...

SFS-EN 1504-4

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa...

SFS-EN 1504-6

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa...

SFS-EN 1504-7

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineet ja niiden yhdistelmät. Määritelmät, vaatimukset, laadunvalvonta ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Osa...

SFS-EN 15048-1

Esijännittämättömät kantavien rakenteiden ruuviliitokset. Osa 1: Yleiset vaatimukset Non-preloaded structural bolting assemblies. Part 1: General...

SFS-EN 15069:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitettujen kaasulaitteiden kokoonpanoissa käytettävät varoventtiilit metalliputkiasennuksiin Safety gas connection valves for...

SFS-EN 15088

Alumiini ja alumiiniseokset. Rakennuskohteissa käytettävien tuotteiden tekniset toimitusehdot Aluminium and aluminium alloys. Structural products...

SFS-EN 15167-1

Betoniin, laastiin ja juotoslaastiin käytettävä jauhettu granuloitu masuunikuona. Osa 1: Määritelmät, vaatimukset ja vaatimustenmukaisuus Ground...

SFS-EN 1520

Harvasta kevytrunkoainebetonista valmistetut rakenteellisesti tai ei-rakenteellisesti raudoitetut elementit Prefabricated reinforced components of...

SFS-EN 15250

Kiinteällä polttoaineella lämmitettävät varaavat tulisijat. Vaatimukset ja testausmenetelmät Slow heat release appliances fired by solid fuel....

SFS-EN 15258

Betonivalmisosat. Tukimuurit Precast concrete products. Retaining wall elements Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi...

SFS-EN 15285:en

Keinokivi. Moduulimittaiset lattia- ja porraslaatat (sisä- ja ulkokäyttöön) Agglomerated stone. Modular tiles for flooring and stairs (internal and...

SFS-EN 15286:en

Keinokivet. Seinänpäällystelaatat- ja kaakelit (sisä- ja ulkokäyttöön) Agglomerated stone. Slabs and tiles for wall finishes (internal and external)...

SFS-EN 15322:en

Bitumi ja bitumiset sideaineet. Bitumiliuosten ja fluksattujen bitumisten sideaineiden laatuvaatimukset Bitumen and bituminous binders. Framework...

SFS-EN 15382

Geoeristeet. Liikenneinfrastruktuurin rakenteissa käytettäviltä geoeristeiltä vaadittavat ominaisuudet Geosynthetic barriers. Characteristics...

SFS-EN 15435

Betonivalmisosat. Muottiharkot normaalipainoisesta ja kevytkiviainesbetonista. Tuoteominaisuudet Precast concrete products. Normal weight and...

SFS-EN 15497

Rakenteellinen sormijatkettu sahatavara. Toiminnalliset vaatimukset ja vähimmäisvaatimukset tuotannolle Structural finger jointed solid timber....

SFS-EN 15501:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Tehdasvalmisteiset paisutetut perliitti- (EP) ja kuoritut vermikuliitti-...

SFS-EN 15599-1:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Paikalla tehdyt lämmöneristetuoteet paisutetuista perliittituotteista...

SFS-EN 15600-1:en

Lämmöneristetuotteet rakennusten laite-eristykseen ja teollisuuskäyttöön. Paikalla tehdyt lämmöneristetuotteet sälöisestä vermikuliitistä. Osa 1:...

SFS-EN 15650

Rakennusten ilmanvaihto. Palonrajoittimet Ventilation for buildings. Fire dampers Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi soveltuu...

SFS-EN 15651-1

Rakennusten ja jalankulkukäytävien ei-rakenteelliset saumausaineet. Osa 1: Julkisivujen saumausaineet Sealants for non-structural use in joints in...

SFS-EN 15651-2

Rakennusten ja jalankulkukäytävien ei-rakenteelliset saumausaineet. Osa 2: Lasitusten saumausaineet Sealants for non-structural use in joints in...

SFS-EN 15651-3

Rakennusten ja jalankulkukäytävien ei-rakenteelliset saumausaineet. Osa 3: Saniteettisaumausaineet Sealants for non-structural use in joints in...

SFS-EN 15651-4

Rakennusten ja jalankulkukäytävien ei-rakenteelliset saumausaineet. Osa 4: Jalankulkukäytävien saumausaineet Sealants for non-structural use in...

SFS-EN 15732:2013

Kevenne- ja lämmöneristetuotteet maa- ja vesirakentamiseen (CEA). Irtokevytsoratuotteet (LWA) Light weight fill and thermal insulation products for...

SFS-EN 15821

Jatkuvalämmitteiset saunan puukiukaat, vaatimukset ja testausmenetelmät Multi-firing sauna stoves fired by natural wood logs. Requirements and test...

SFS-EN 16034

Käyntiovet, liike- ja toimistorakennusten teollisuusovet sekä autotallien ovet ja avattavat ikkunat. Tuotestandardi, toiminnalliset ominaisuudet....

SFS-EN 16240:2014

Valoaläpäisevät tasaiset ja umpinaiset polykarbonaattilevyt sisä- ja ulkokäyttöön katoissa, seinissä ja alakatoissa. Vaatimukset ja testimenetelmät...

SFS-EN 179:2008

Lukot ja rakennushelat. Painikkeella tai työntölevyllä avattavat poistumisovien poistumislaitteet. Vaatimukset ja testausmenetelmät Building...

SFS-EN 1806

Savupiiput. Savi/keraamiset savuhormielementit. Vaatimukset ja koemenetelmät Chimneys. Clay/ceramic flue blocks for single wall chimneys....

SFS-EN 1856-1

Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 1: Järjestelmäsavupiiput Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 1: System chimney...

SFS-EN 1856-2

Savupiiput. Vaatimukset metallisavupiipuille. Osa 2: Metallihormiputket ja yhdysputket Chimneys. Requirements for metal chimneys. Part 2: Metal flue...

SFS-EN 1857:en

Savupiiput. Savupiipun osat. Betoniset savuhormit Chimneys. Components. Concrete flue liners Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en...

SFS-EN 1863-2

Rakennuslasit. Lämpölujitettu soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Vaatimustenmukaisuuden arviointi, tuotestandardi Glass in building. Heat...

SFS-EN 1873:2006

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Yksittäisasennettavat muovista valmistetut kattovalolyhdyt Prefabricated accessories for roofing. Individual...

SFS-EN 197-1

Sementti. Osa 1: Tavallisten sementtien koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus Cement. Part 1: Composition, specifications and...

SFS-EN 295-7:en

Viemäröintiin tarkoitetut lasitetut saviputkistot. Osa 7: Vaatimukset työntämällä asennettaville putkille ja liitoksille Vitrified clay pipe systems...

SFS-EN 331:en

Käsikäyttöiset palloventtiilit ja kartiomaiset tulppaventtiilit rakennusten kaasuasennuksissa Manually operated ball valves and closed bottom taper...

SFS-EN 40-5

Valaisinpylväät. Osa 5: Teräspylväiden laatuvaatimukset Lighting columns. Part 5: Requirements for steel lighting columns Standardin soveltamisala...

SFS-EN 40-6

Valaisinpylväät. Osa 6: Alumiinipylväiden laatuvaatimukset Lighting columns. Part 6: Requirements for aluminium lighting columns Standardin...

SFS-EN 40-7

Valaisinpylväät. Osa 7: Kuituvahvisteisten muovivalaisinpylväiden laatuvaatimukset Lighting columns. Part 7: Requirements for fibre reinforced...

SFS-EN 413-1

Muuraussementti. Osa 1: Koostumus, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus Masonry cement. Part 1: Composition, specifications and conformity...

SFS-EN 416-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut yhdellä polttimella varustetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Turvallisuusvaatimukset (sisältää...

SFS-EN 438-7

Korkeapainekoristelaminaatit (HPL). Lämpökovettuviin hartseihin perustuvat levyt (laminaatit). Osa 7: Sisä- ja ulkoseiniin ja kattoihin tarkoitetut...

SFS-EN 442-1

Radiaattorit ja konvektorit. Osa 1: Tekninen erittely ja vaatimukset Radiators and convectors. Part 1: Technical specifications and requirements...

SFS-EN 450-1

Betoniin käytettävä lentotuhka. Osa 1: Määritelmät, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus Fly ash for concrete. Part 1: Definition,...

SFS-EN 459-1

Rakennuskalkki. Osa 1: Määritelmät, määrittelyt ja vaatimustenmukaisuus Building lime. Part 1: Definitions, specifications and conformity criteria...

SFS-EN 490

Betonikattotiilet ja niiden sovitusosat kattoihin ja seiniin. Tuotetiedot Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding....

SFS-EN 490/A1:en

Betonikattotiilet ja niiden sovitusosat kattoihin ja seiniin. Tuotetiedot Concrete roofing tiles and fittings for roof covering and wall cladding....

SFS-EN 50575

Energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit. Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palotekninen...

SFS-EN 50575:en

Energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit. Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palokäyttäytyminen...

SFS-EN 516

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet. Kattokulkutiet. Kattosillat, askeltasot ja askelmat Prefabricated accessories for roofing. Installations for...

SFS-EN 517:en

Kattojen esivalmistetut lisätarvikkeet.Kattoturvakoukut Prefabricated accessories for roofing. Roof safety hooks Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 523

Teräsnauhasta valmistetut jänneterästen suojaputket. Terminologia, vaatimukset, laadunvalvonta Steel strip sheaths for prestressing tendons....

SFS-EN 54-10:en

Paloilmoittimet. Osa 10: Liekki-ilmaisimet. Pistemäiset anturit Fire detection and fire alarm systems. Part 10: Flame detectors. Point detectors...

SFS-EN 54-11:en

Paloilmoittimet. Osa 11: Palopainikkeet Fire detection and fire alarm systems. Part 11: Manual call points Standardin soveltamisala fi Standardin...

SFS-EN 54-12:en

Paloilmoittimet. Osa 12: Savuilmaisimet. Optiset linjailmaisimet Fire detection and fire alarm systems. Part 12: Smoke detectors. Line detectors...

SFS-EN 54-16

Paloilmoittimet. Osa 16: Äänihälytyksen hallinta- ja osoituslaitteet Fire detection and fire alarm systems. Part 16: Voice alarm control and...

SFS-EN 54-17:en

Paloilmoittimet. Osa 17: Oikosulkuerottimet Fire detection and fire alarm systems. Part 17: Short-circuit isolators Standardin soveltamisala fi...

SFS-EN 54-18:en

Paloilmoittimet. Osa 18: Vaatimukset ja testausmenetelmät paloilmoitinjärjestelmän tiedonsiirron välitinlaitteille Fire detection and fire alarm...

SFS-EN 54-20 + AC

Paloilmoittimet. Osa 20: Näytteenottoilmaisimet Fire detection and fire alarm systems. Part 20: Aspirating smoke detectors Standardin soveltamisala...

SFS-EN 54-21

Paloilmoittimet. Osa 21: Palo- ja vikailmoitusten välitinlaitteet Fire detection and fire alarm systems. Part 21: Alarm transmission and fault...

SFS-EN 54-23:en

Paloilmoittimet. Osa 23: Palohälytyslaitteet. Näkyvät hälyttimet Fire detection and fire alarm systems. Part 23: Fire alarm devices. Visual alarm...

SFS-EN 54-24

Paloilmoittimet. Osa 24: Kuulutusjärjestelmien komponentit. Kaiuttimet Fire detection and fire alarm systems. Part 24: Components of voice alarm...

SFS-EN 54-25:en

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit Fire detection and fire alarm systems. Part 25: Components using radio links Standardin...

SFS-EN 54-25/AC:en

Paloilmoittimet. Osa 25: Radiolinkkejä käyttävät komponentit Fire detection and fire alarm systems. Part 25: Components using radio links Standardin...

SFS-EN 54-3:en

Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet Fire detection and fire alarm systems. Part 3: Fire alarm devices. Sounders Standardin...

SFS-EN 54-3/A1:en

Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet Fire detection and fire alarm systems. Part 3: Fire alarm devices. Sounders Standardin...

SFS-EN 54-3/A2:en

Paloilmoittimet. Osa 3: Korvin kuultavat palohälytyslaitteet Fire detection and fire alarm systems. Part 3: Fire alarm devices. Sounders Standardin...

SFS-EN 54-5 + A1

Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet Soveltamisstandardi Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa...

SFS-EN 54-7:en

Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkenutta valoa tai ionisaatiota Fire detection and...

SFS-EN 54-7/A1:en

Paloilmoittimet. Osa 7: Savuilmaisimet. Pisteilmaisimet, jotka käyttävät sironnutta valoa, läpi kulkevaa valoa tai ionisaatiota Fire detection and...

SFS-EN 544

Mineraalisella ja/tai synteettisellä tukikerroksella varustetut bitumiset kattolaatat. Tuotestandardi ja testimenetelmät Bitumen shingles with...

SFS-EN 572-9

Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi. Osa 9: Vaatimustenmukaisuuden arviointi/Tuotestandardi Glass in building. Basic soda lime...

SFS-EN 588-2

Kuitusementtiset viemäriputket. Osa 2: Miesluukut ja tarkistuskaivot Fibre cement pipes for drains and sewers. Part 2: Manholes and inspection...

SFS-EN 621:en

Muuhun kuin kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 300 kW. Laitteessa ei ole...

SFS-EN 671-1

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 1: Pikapalopostit, joissa on muotonsa säilyttävä letku Fixed firefighting systems. Hose systems....

SFS-EN 671-2

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Palopostit. Osa 2: Palopostit, joissa on litteäksi puristuva letku Fixed firefighting systems. Hose systems....

SFS-EN 777-1:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 1: Järjestelmä D, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 777-2:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 2: Järjestelmä E, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 777-3:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 3: Järjestelmä F, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 777-4:en

Teolliseen käyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset säteilyputkilämmittimet. Osa 4: Järjestelmä H, turvallisuusvaatimukset (sisältää muutokset A1:2001,...

SFS-EN 778:en

Kotitalouskäyttöön tarkoitetut kaasukäyttöiset kiertoilmalämmittimet, joiden polttoaineteho on enintään 70 kW. Laitetta ei ole varustettu...

SFS-EN 934-2 + A1

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 2: Betonin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä Admixtures...

SFS-EN 934-4

Betonin, laastin ja injektointilaastin lisäaineet. Osa 4: Ankkurijänteiden injektointilaastin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset,...

SFS-EN 934-5:2008

Betonin, laastin ja juotoslaastin lisäaineet. Osa 5: Ruiskubetonin lisäaineet. Määritelmät, vaatimukset, vaatimustenmukaisuus ja merkintä Admixtures...

SFS-EN 997:en

WC-istuin ja WC-kalusteet kiinteällä vesilukolla WC pans and WC suites with integral trap Standardin soveltamisala fi Standardin soveltamisala en...

SFS-EN 15381