STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 15497

tammi 31, 2023 | CEN/TC 124, RTT, Standardit

Rakenteellinen sormijatkettu sahatavara. Toiminnalliset vaatimukset ja vähimmäisvaatimukset tuotannolle

Soveltamisstandardi
Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiselle rakenteelliselle sormijatketulle sahatavaralle, jota käytetään rakennuksissa ja silloissa.
Rakenteellisen sormijatketun sahatavaran käyttö saatetaan joissakin jäsenvaltiossa rajoittaa tiettyihin käyttöluokkiin.
Tässä standardissa määritellään myös rakenteellisen sormijatketun sahatavaran valmistuksen vähimmäisvaatimukset sekä suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenettelyt.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää rakenteelliselle sormijatketulle sahatavaralle, joka on valmistettu tässä standardissa luetelluista havupuulajeista tai poppelista.
Vaikka saattaa olla mahdollista valmistaa rakenteellista sormijatkettua sahatavaraa tietyistä lehtipuulajeista perustuen joihinkin tämän eurooppalaisen standardin sääntöihin, tätä standardia ei sovelleta kyseisiin tuotteisiin.
Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää vain sellaiselle rakenteelliselle sormijatketulle sahatavaralle, jonka liitettävät sahatavarat ovat samaa puulajia.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu muottiin puristetut tai taotut sormijatkokset.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluu rakenteellinen sormijatkettu sahatavara, joka on tai ei ole käsitelty biologisen kestävyyden parantamiseksi. Palonestoaineilla käsitelty rakenteellinen sormijatkettu sahatavara ei kuulu tämän standardin soveltamisalaan.

Standardin soveltamisala en This European Standard sets out provisions regarding the performance characteristics for structural finger jointed timber with rectangular cross section for use in buildings and bridges.
The use of structural finger jointed timber may be limited to certain service classes in some member states.
It also lays down minimum production provisions and procedures for Assessment and Verification of Constancy of Performance for structural finger jointed timber.
This European Standard is applicable to structural finger jointed timber made of coniferous timber species listed in this standard or poplar.
Although it may be possible to produce structural finger jointed timber made from specific broadleaf species based on some provisions of this European Standard, this standard is not applicable to these products.
This European Standard is only applicable to finger joints between timber sections of the same species.
This European Standard does not cover impressed (die-formed) finger joints.
This European Standard covers structural finger jointed timber untreated or treated against biological attack. Structural finger jointed timber treated with fire retardants is not covered.
CENin julkaisupäivämäärä 2014-04-30
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2014-06-16
Tekninen komitea CEN/TC 124
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 007 Rakenteelliset puutuotteet CEN/TC 124
Toimialayhdyshenkilö Ari Ilomäki
Tuoteryhmät 79.040
90.021.30
Lisätietoja AVCP: 1
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=412321
SFS-EN 15497