STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 450-1

tammi 25, 2023 | CEN/TC 104, RTT, Standardit

Betoniin käytettävä lentotuhka. Osa 1: Määritelmät, laatuvaatimukset ja vaatimustenmukaisuus

Standardin soveltamisala fi Tämä eurooppalainen standardi määrittelee kemialliset ja fysikaaliset vaatimukset sekä laadunvalvontamenettelyt tyypin II seosaineena käytettävälle, kohdassa 3.2 määritellylle silikaattipitoiselle lentotuhkalle, erityisesti kun sitä käytetään standardin EN 206-1 mukaiseen betoniin. Tämän asiakirjan mukaista lentotuhkaa voidaan käyttää myös laasteissa ja injektointilaasteissa.
Lentotuhkat, jotka ovat peräisin muiden kuin luvussa 4 mainittujen oheispolttoaineiden tai niiden sallittuja osuuksia suurempien määrien poltosta, eivät kuulu tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan.
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan eivät kuulu lentotuhkan käyttöön betonin valmistuksessa liittyvät käytännön sovelluksia koskevat säännökset, esim. lentotuhkaa sisältävän betonin koostumusta, sekoitusta, betonointia, jälkihoitoa ym. koskevat vaatimukset. Sellaisten ehtojen osalta viitataan muihin eurooppalaisiin tai kansallisiin betonistandardeihin, kuten standardiin EN 206-1.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies requirements for the chemical and physical properties as well as quality control procedures for siliceous fly ash, as defined in 3.2, for use as a type II addition for production of concrete conforming to EN 206-1. Fly ash according to this document may also be used in mortars and grouts.
Fly ash produced with other types or higher percentages of co-combustion materials than those provided for in Clause 4 is outside the scope of this European Standard.
It is beyond the scope of this European Standard to specify provisions governing the practical application of fly ash in the production of concrete, i.e. requirements concerning composition, mixing, placing, curing etc. of concrete containing fly ash. Regarding such provisions, reference should be made to other European or national standards for concrete, such as EN 206-1.
CENin julkaisupäivämäärä 2012-08-08
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2013-01-21
Tekninen komitea CEN/TC 104
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 004 Betonin korjaus CEN/TC 104/SC 8, RTT/SR 003 Betoni CEN/TC 51 ja CEN/TC 104
Toimialayhdyshenkilö Ari Mantila
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 90.012.20
91.100.30
Lisätietoja AVCP-luokka 1+ kaikki tuotteen käyttökohteet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=227612
SFS-EN 450-1