STANDARDIEN HAKU

Hakutoiminnon avulla voit etsiä rakennustuotteita koskevia harmonisoituja tuotestandardeja ja niihin liittyviä tietoja (mm. soveltamisala, standardeihin liittyvät kansalliset soveltamisstandardit, standardointiryhmä, tekninen komitea). Haku kohdentuu standardien otsikoihin, soveltamisaloihin ja standardien tietoihin. Voit myös rajata hakua suodattamalla toimialayhteisön tai teknisen komitean mukaan. Mikäli standardia on korjattu erillisellä korjausjulkaisulla (AC), hakutuloksiin listautuvat standardin lisäksi korjaukset.

SFS-EN 771-4:2012 + A1:2015

tammi 25, 2023 | CEN/TC 125, RTT, Standardit

Muurauskappaleiden spesifikaatiot. Osa 4: Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot

Standardin soveltamisala fi Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään ominaisuudet ja toiminnalliset vaatimukset höyrykarkaistuille kevytbetoniharkoille (AAC), joiden pääasialliset aiotut käyttötarkoitukset ovat erilaiset muuratut rakenteet kantavissa ja ei-kantavissa käyttökohteissa. Muurauskappaleet soveltuvat kaikenlaisiin muureihin, mukaan lukien massiiviseinät, rakoseinät, väliseinät, tukiseinät, perustukset ja muut käyttökohteet maanpinnan alapuolella. Ne voivat toimia palonsuojauksena, lämmöneristeenä, ääneneristeenä ja savupiipun verhouksena (lukuun ottamatta savupiipun hormikappaleita).
Tämän eurooppalaisen standardin soveltamisalaan kuuluvat höyrykarkaistut kevytbetoniharkot, joihin kiinnitetty lämmöneristysmateriaali ei toimi palolle alttiina pintoina. Tämän standardin soveltamisalaan kuuluvat myös kevytbetoniharkot, jotka ovat suorakulmion muotoisia, muotokappaleita tai täydentäviä muurauskappaleita. Höyrykarkaistut kevytbetoniharkot saattavat koostua tiheyksiltään erilaisista kerroksista, joista kaikki eivät ole kantavia. 
Standardissa esitetään tämän eurooppalaisen standardin mukainen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä (AVCP-luokka).
Standardissa esitetään myös standardissa käsiteltyjen tuotteiden merkintää koskevat vaatimukset. 
Tämä eurooppalainen standardi ei käsittele kerroksen korkuisten elementtien vaatimuksia, savupiippujen hormikappaleita eikä muurauskappaleita, joiden palolle alttiina pintoina toimii niihin kiinnitetty lämmöneristysmateriaali. Se ei määrittele höyrykarkaistujen kevytbetoniharkkojen standardikokoja eikä muotokappaleiden ja täydentävien kappaleiden nimellismittoja ja kulmia. Standardissa ei esitetä muotokappaleiden tai täydentävien muurauskappaleiden sallittuja mittapoikkeamia. Se ei koske tuotteita, joiden aiottu käyttötarkoitus on kosteussulkuna tai savupiipun hormina.
Standardin soveltamisala en This European Standard specifies the characteristics and performance requirements of autoclaved aerated concrete (AAC) masonry units for which the main intended uses are different types of load bearing and non-load bearing applications in all forms of walling including single leaf, cavity, partitions, retaining, basement and general use below ground level, including walling for fire protection, thermal insulation, sound insulation and the fabric of chimneys (excluding chimney flue units).
This European Standard includes AAC masonry units with an incorporated insulation not exposed to fire, and masonry units of an overall rectangular parallelepiped shape, specially shaped and accessory units. AAC masonry units may consist of layers of different densities where not all of the layers are loadbearing.
It provides for the assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the product to this European Standard.
The marking requirement for products covered by this European Standard is included.
This European Standard does not cover the requirements for storey height panels, flue linings and masonry units with an incorporated thermal insulation material bonded to the faces of the unit susceptible to be exposed to fire. It does not specify standard sizes for autoclaved aerated concrete units nor standard work dimensions and angles of specially shaped and accessory units. It does not give permissible deviations for specially shaped and accessory units. It does not cover products intended for use as a damp proof course or the lining of a chimney.
CENin julkaisupäivämäärä 2015-08-19
SFS:n vahvistuspäivämäärä 2015-09-14
Tekninen komitea CEN/TC 125
Toimialayhteisö RTT
Standardointiryhmä RTT/SR 008 Muuratut rakenteet CEN/TC 125 ja CEN/TC 250/SC 6
Toimialayhdyshenkilö Auli Lastunen
Soveltamisstandardit
Tuoteryhmät 91.100.30
90.021.40
Lisätietoja AVCP-luokka 2+ kategorian I muurauskappaleet
AVCP-luokka 4 kategorian II muurauskappaleet
Verkkokauppa https://sales.sfs.fi/julkaisu.html.stx?id=474153
SFS-EN 771-4:2012 + A1:2015