hEN helpdesk

hEN helpdesk on epäkaupallinen sivusto, jonka tarkoitus on tarjota keskitetysti tietoa voimassa olevista,
Euroopan Unionin rakennustuoteasetuksen mukaisista harmonisoiduista tuotestandardeista, joihin
rakennustuotteiden CE‐merkintä perustuu.
hEN helpdeskiin on sisällytetty myös muuta oleellisesti rakennustuotteiden CE‐merkintäjärjestelmään tai
tuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen liittyvää tietoa.

hEN helpdeskiä ylläpitää Rakennustuoteteollisuus RTT ry kumppanien kanssa.

Ajankohtaista

Komission esitys uudeksi rakennustuoteasetukseksi

Euroopan komissio on julkaissut 30.3.2022 esityksen uudeksi, nykyisen säädöksen korvaavaksi rakennustuoteasetukseksi. Asetusteksti liitteineen ja sitä koskeva avoinna oleva julkinen konsultaatio löytyvät komission sivuilta.

Lisätietoa

Lisätietoa